Specialisten maken zich zorgen over eHealth

Is eHealth een zegen of een vloek voor de specialisten? Dat was de hamvraag op het VBS-congres van afgelopen weekend. Het leverde enkele boeiende en soms onverwachte antwoorden op.