Wetsontwerp laat verzekeraars 'piepen' in gezondheidsdata

Wetsontwerp laat verzekeraars 'piepen' in gezondheidsdata

De Franstalige tak van de diabetesvereniging vindt een wetsontwerp van minister Pierre-Yves Dermagne over de verwerking van persoonsgegevens onaanvaardbaar. Het zou verzekeraars systematisch toegang verschaffen tot gezondheidsdata zonder voorafgaande toestemming van de verzekerden.

Resolutie zelfmedicatie dringt aan op gedeeld digitaal medicatieschema

Resolutie zelfmedicatie dringt aan op gedeeld digitaal medicatieschema

Drie PS’ers -Laurence Zanchetta, Hervé Rigot en Patrick Prévot - dienden bij de Kamer een resolutievoorstel in over begeleide zelfmedicatie. Ze verwijzen naar een enquête van het socialistisch ziekenfonds Solidaris waaruit blijkt dat geneesmiddelengebruik en andere gezondheidsproducten zonder voorschrift en zonder de diensten van een huisarts of specialist courant werden. Dat vergt een goed uitgekiende begeleiding, luidt het.

Toekomstige evenementen

Laatste reacties