Teleconsult: Jacques de Toeuf belicht projecten Bvas

De Bvas start twee projecten: een over teleconsultatie voor specialisten en huisartsen, en het tweede start voor de dermatologen diagnose vanop afstand op tussen artsen onderling.

Met een beetje vertraging op onze buurlanden lanceert België nu volop de teleconsultatie. “We hopen de eerste projecten te velde te zien tegen 2020", zegt Jacques de Toeuf, vicevoorzitter van de Bvas.

Specifiek wil hij in de komende weken een teleconsultatieproject voor huisartsen en specialisten een duwtje geven. De principes werden woensdagavond aanvaard in het het federale Bvas-bureau. "Hamvraag is welke patiënt er baat bij zal hebben. Het is ook essentieel dat een spoor van deze follow-up in het medisch dossier staat."

Consult na afspraak

Zonder de belangrijke aansprakelijkheidskwestie van de teleconsultatieprestatie te willen omzeilen, licht Jacques de Toeuf een tipje van de sluier op: "Het zal een teleconsultatie zijn na afspraak. Dus uiteraard niet na een eerste afspraak of als onderdeel van een acuut probleem."

Concreet zal het project daarom focussen op patiënten die bij de arts bekend zijn: "Patiënten met meerdere pathologieën, polymedicatie: bloeddruk, depressie, cardio, pneumo, hepatitis ... De ziekenfondsen kennen deze polymedische patiënt. Dat maakt het makkelijker voor nomenclatuur en follow-up. De arts ziet dit type patiënt meestal 4 tot 5 keer per jaar. Daar kunnen maximaal twee teleconsultaties per jaar worden toegestaan, op voorwaarde dat de patiënt tweemaal per jaar op de praktijk komt. We moeten de menselijke band niet verbreken."

Klassiek consult voor 30 euro

Dit zal het debat over de consultatiekosten vooruit helpen: "Ik stel voor dat de teleconsultatie wordt vastgelegd op 20 euro. De klassieke raadpleging zou dan naar 30 euro kunnen. Dit zou 20% meer raadplegingen mogelijk maken en het werk van de arts ten goede komen."

Dit voorstel spoort met de vraag van Maggie De Block volgens Jacques de Toeuf: "Dit is inhoudelijk zinvol voor veel specialismen, zoals reumatologen, cardiologen met pacemakers, pneumologen, gastro-enterologen, endocrinologen en zelfs psychiaters. Anderzijds zal het minder invloed hebben op de chirurgie."

Hoeveel per jaar?

De tijd is nu rijp voor overleg: "Mijn voorstel staat natuurlijk open voor discussie. Ik leg niets op en de meningen van de andere syndicaten zijn welkom. Ik wacht ook op de feedback van de specialisten. We moeten voorts bekijken of een patiënt naar een huisarts én een specialist gaat, en tot hoeveel teleconsultaties hij in dat geval mag gaan. Ik stel er in totaal maximaal twee of drie per jaar voor.”

Daarbovenop komt het project van de teledermatologie: een second opinion, een tele-expertiseuitwisseling tussen de huisarts en de specialist met een antwoord dat binnen 48u wordt verwacht.

Lees ook: weldra nomenclatuur teledermatologie

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.