Corona en teleconsulten: 20 euro vergoeding voor huisartsen en specialisten (update)

Het Verzekeringscomité stemde vanochtend in met de dringende invoering van twee nieuwe prestaties tot het einde van de pandemie, die door elke arts - en niet alleen door de huisartsen - kunnen worden gecertificeerd. Code 101990 verwijst naar "COVID-19 triage-kennisgeving", 101135 naar "zorgcontinuïteit". Dat zijn teleconsulten zonder enig lichamelijk onderzoek. Ze worden gefactureerd als derde betaler tegen € 20.

COVID-19 triage advies" betekent telefonische triage na een volledige voorgeschiedenis van een patiënt met mogelijke symptomen van een nieuwe coronavirusinfectie. Om in aanmerking te komen voor triage moet de arts de patiënt duidelijk kunnen identificeren en in het medisch dossier het telefonisch contact, het gegeven advies en de aard van de afgegeven documenten hebben genoteerd. De 101990 kan slechts één keer per patiënt worden gecertificeerd.

"Continuïteitsadvies" verwijst naar de telefonische voorgeschiedenis van een patiënt die al in behandeling is bij de dokter, een patiënt die om gegronde redenen zijn of haar therapeut niet "live" kan ontmoeten in het kader van de epidemie.

"Dit slaat niet alleen op patiënten met coronalijden, noch uitsluitend op de huisartsgeneeskunde", verduidelijkt Dr. De Toeuf (Bvas). "Het kan bijvoorbeeld gaan om een patiënt die door een cardioloog op hypertensie wordt gecontroleerd." Voor deze follow-up teleconsultatie - "per telefoon of skype of videoconferentie, enz." - moet in het dossier ook het contact staan, de reden van de contactpersoon, de eventuele aanpassingen van het behandelplan en de aard van de documenten die aan de patiënt worden verstrekt. De 101135 kan slechts één keer per patiënt per arts worden gecertificeerd over een periode van 7 dagen.

Tarief

Wat de vergoedingen betreft, heeft het Verzekeringscomité vanochtend het principe goedgekeurd van een vergoeding van 20 euro, zonder eigen betaling, voor zowel 101990 als 101135. Het bedrag wordt volledig vergoed aan alle verzekerden, voorkeurstarief of niet. (*)

Roel Van Giel, voorzitter van Domus Medica: Er is op dit moment een hoge werkbelasting voor huisartsen, dus vinden wij dat een correcte waardering voor prestaties een logisch gevolg is. Daarom zijn wij als beroepsvereniging tevreden dat de overheid heeft geluisterd naar ons en snel een voorstel heeft gemaakt, waar iedereen zich in kan vinden.”

Ook Reinier Hueting (ASGB, Kartel) toont zich tevreden dat er een oplossing is voor de verloning, al vindt hij het wel jammer dat er twee aparte nomenclatuurnummers voor worden voorzien (één voor triage, één voor opvolging). "Men denkt dat men zo achteraf nog enkele nuttige statistische gegevens kan afleiden, maar dat is mijns inziens een illusie", legt hij uit. "Het is overigens jammer dat het opvolgingsnummer maar één keer per week gebruikt kan worden. Zolang het beschermend materiaal niet aanwezig is, zal er toch nog mogelijk meer telefonisch opgelost moeten worden. Fysiek contact kan immers niet zonder dat beschermingsmateriaal."

De twee nieuwe prestaties omvatten het opstellen en eventueel ondertekenen van verschillende documenten (certificaten, voorschriften, enz.) (**). Zij vervangen en zijn niet de vergoedingen voor bezoeken, raadplegingen of adviezen en kunnen er niet mee gecumuleerd worden. Een 101990 en een 101135 kunnen ook niet op dezelfde dag in rekening worden gebracht.

Er werd besloten dat ze zouden worden beschouwd als onderdeel van een georganiseerde wacht. Daarom kunnen zij geen deel uitmaken van een supplement. Ze kunnen worden gefactureerd in derdebetaler, volgens de normale regels van derdebetaler op papier of op een e-factuur, waarbij de patiënt wordt geïdentificeerd door zijn of haar nummer sociale zekerheid. En, zoals al vermeld, is de patiënt geen persoonlijke bijdrage verschuldigd.

Een koninklijk besluit met deze uitzonderlijke maatregelen moet door de Koning worden ondertekend, met terugwerkende kracht tot 14 maart 2020.

> Lees ook: Domus Medica zet voorwaarden teleconsult op een rijtje

(*) De gevolgen voor de begroting moeten beperkt zijn, vermits bij teleconsulten normale raadplegingen en huisbezoeken worden vermeden. Als de epidemie toch tot een aanzienlijke stijging van de uitgaven leidt, werd het Comité verzekerd dat zou worden voorgesteld om "dit als een exogene maatregel te beschouwen en dus de artsen niet verantwoordelijk te stellen voor een eventuele overschrijding van de begroting".

(**) In de komende dagen zal het Riziv aanvullende informatie verstrekken over de procedure voor de afgifte van verklaringen die na een teleconsultatie van covid-19 zijn opgesteld.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.