Gedigitaliseerd zorgtraject voor post-bariatrische chirurgie in het UMC Sint-Pieter

De Kliniek van het Ideale Gewicht (KIG) van het UMC Sint-Pieter in Brussel stelde gisteren, 31 januari, de digitale applicatie voor bariatrische chirurgie voor. De app moet patiënten ondersteunen bij hun postoperatieve follow-up thuis. Daarnaast werd ook een nieuwe functie gecreëerd: de digitale coördinator. 

De applicatie ‘care4today’ werd op maat ontwikkeld in samenwerking met technologiepartner Johnson & Johnson om een betere follow-up van bariatrische patiënten mogelijk te maken. Het medisch team kan zo het herstel van de patiënt volgen, zelfs na het verlaten van het ziekenhuis. De app houdt contact met het verplegend personeel, geeft de artsen informatie over het herstel en vraagt de patiënt zo nodig contact op te nemen met het ziekenhuis.

"De eerste feedback over het gebruik van de applicatie bevestigt onze overtuiging dat de app helpt om de duur van de ziekenhuisopname te verkorten zonder de huisartsen te overbelasten en door de essentiële band tussen patiënt en zorgverlener te herstellen. Het UMC Sint-Pieter streeft ernaar zoveel mogelijk mensen te voorzien van geavanceerde technologie en deze applicatie is daar een goed voorbeeld van", zo zegt dr. Eleonora Farinella, Hoofd van de afdeling Digestive Surgery van het UMC Sint–Pieter. 

Een mobiele applicatie, een algoritme en een digitale coördinator .

​​De mobiele applicatie is gebaseerd op een beslissingsalgoritme om meerdere keren per dag een aantal snelle en eenvoudige vragen te kunnen stellen. Het doel is om de voortgang van de patiënt te volgen, een objectief beeld van het herstelproces te krijgen en indien nodig een waarschuwingsbericht te sturen voor een snelle interventie. Bovendien kan de patiënt zijn doelstellingen, dieet enz. op zijn telefoon monitoren.  

Om aan de behoeften van het project te kunnen voldoen werd overigens een nieuwe functie gecreëerd: de digitale coördinator. Deze persoon is onmisbaar voor de connectie tussen de patiënt en de applicatie. Hij helpt de digitale kloof te overbruggen en zorgt ervoor dat de patiënt de applicatie begrijpt en correct gebruikt. De rol van de coördinator bestaat erin de patiënt te informeren en te ondersteunen bij de installatie en implementatie van de applicatie. Tegelijk staat hij in voor een permanente communicatie tussen de patiënt, het medisch personeel en de applicatie. Deze paramedische professional is veel meer dan een gewone tussenpersoon. Hij moet immers ook over de nodige vaardigheden beschikken om alarmmeldingen zo snel mogelijk af te handelen en de nodige teleconsulten uit te voeren. 

“De digitalisering van de chirurgie in het UMC Sint-Pieter is vandaag van het allergrootste belang in België, omdat het ons in staat stelt een toekomst voor ogen te houden waarin continu zorg wordt verleend aan de burgers. Het UMC Sint-Pieter stelt zo een voorbeeld van de mogelijkheden voor continue follow-up van patiënten na een operatie, niet alleen in Brussel, maar ook in België en in het buitenland”, aldus professor  Giovanni Briganti, houder van de leerstoel Artificial Intelligence aan de UMons.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Luc D'HOOGHE

    08 februari 2023

    Goed idee , hoe lang duuirt de opvolging ... we zien dikwijls een verslechtering van het dieet na verschillende maande..
    Move Up bestaat reeds als tweetalige app. pre- en postop voor heup - en knieoperatie en blijkt zeer nuttig bij de thuisrevalidatie .
    Hopelijk is deze app en de digitale coördinator minstens ook tweetalig .... UMC St Pieter blijft een bicommunautair ziekenhuis ....