Gerandomiseerde studie met een bionische pancreas bij type 1-diabetes

In de Verenigde Staten heeft slechts circa 20% van de patiënten met type 1-diabetes een HbA1c-gehalte lager dan 7,0% (en de cijfers in heel Europa zijn niet anders).

Systemen voor automatische of semiautomatische toediening van insuline zouden die situatie kunnen verbeteren. De insuline kan gedeeltelijk automatisch worden toegediend met hybride geslotenlussystemen, maar daarvoor hebben ze regelmatig vrij precieze informatie nodig en moet het algoritme worden getraind om effectief te zijn bij een gegeven patiënt. De bionische pancreas iLet (Beta Bionics) heeft geen informatie over het vroegere insulineschema van de patiënt nodig en automatiseert de bepaling en de toediening van alle insulinedoses onmiddellijk na het invoeren van gegevens over het lichaamsgewicht, zonder leerperiode. De enige informatie over de maaltijden die dagelijks moet worden ingevoerd, is een raming van het koolhydraatgehalte in vergelijking met dat van een typische maaltijd.

Deze kunstpancreas is ontwikkeld als een systeem met enkel insuline en een systeem met twee hormonen, dat zowel glucagon als insuline kan toedienen. Een multicentrisch team van vorsers heeft de kunstpancreas getest bij type 1-diabetespatiënten van minstens 6 jaar. De patiënten werden gerandomiseerd naar behandeling met een bionische pancreas met insuline aspart en insuline lispro of een standaardbehandeling (onverschillig welke methode van toediening van insuline met continue monitoring van de glykemie). Het primaire eindpunt was het HbA1c-gehalte na 13 weken. Het belangrijkste secundaire eindpunt was het percentage van de tijd dat de glykemie bij continue monitoring lager was dan 54 mg/dl. De limiet van non-inferioriteit voor dat resultaat werd bepaald op 1%.

219 patiënten van 6 tot 79 jaar werden behandeld met de bionische pancreas en 107 patiënten hebben de standaardbehandeling gekregen. Het HbA1c-gehalte is gedaald van 7,9% naar 7,3% in de eerste groep en is niet veranderd (HbA1c-gehalte op beide ogenblikken 7,7%) in de tweede groep (gecorrigeerd gemiddeld verschil: -0,5%; 95% BI: 0,6 tot -0,3; p < 0,001). Het aantal episoden van ernstige hypoglykemie was respectievelijk 17,7 en 10,8 per 100 patiëntjaren (p = 0,39).

Tot besluit: in deze studie correleerde het gebruik van de bionische pancreas iLet met een sterkere daling van het HbA1c-gehalte dan de standaardbehandeling, terwijl de veiligheid statistisch vergelijkbaar was.

  • Russell S. et al. Multicenter, Randomized Trial of a Bionic Pancreas in Type 1 Diabetes. N Engl J Med 2022;387:1161-72. doi: 10.1056/NEJMoa2205225

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.