Brussels Parlement keurt ordonnantie goed die uitrol 5G moet mogelijk maken

Het Brussels Parlement heeft vrijdag het licht op groen gezet voor de ordonnantie die de huidige emissienormen verhoogt om de uitrol van 5G in het Brussels Gewest mogelijk te maken. De tekst werd goedgekeurd door de meerderheid en MR. De rest van de oppositie en één MR-lid onthielden zich.

De ordonnantie verhoogt de huidige emissienorm van 6 V/m (volt per meter) tot 14,57 V/m buitenshuis en 9,19 V/m binnenshuis, met inbegrip van radio- en televisieantennes. Minister van Leefmilieu Alain Maron wees erop dat de tekst de essentiële aanbevelingen van de burgercommissie over de modaliteiten van de uitrol van 5G in het Brussels Gewest concretiseert.

De verhoging van de emissienorm voor niet-ioniserende straling houdt rekening met het voorzorgs- en standstillbeginsel en met de bescherming van de gezondheid van alle Brusselaars. De operatoren krijgen verplichtingen opgelegd inzake de milieugevolgen op het gebied van energie en afval in verband met 5G en het beperken van de bloei van de digitalisering.

Voor de N-VA komt de ordonnantie veel te laat en dient ze wellicht binnen enkele jaren aangepast te worden. Fractieleidster Cieltje Van Achter verantwoordde de onthouding van haar fractie: "De ordonnantie die nu voorligt, past de stralingsnorm mondjesmaat aan. Net voldoende om 5G mogelijk te maken, maar nog steeds vele keren strenger dan onze buurlanden én dan wat aanbevolen wordt door de Europese Commissie. Het zal niemand verwonderen als we binnen een paar jaar de stralingsnorm opnieuw moeten aanpassen. Ik hoop dat we het debat dan op een rationelere manier kunnen voeren en dat er dan geen misbruik van een burgerpanel nodig is om de knoop door te hakken."

De Franstalige liberalen keurde de ordonnantie als enige oppositiepartij goed. "De hoofdstad van de Europese Unie treedt uiteindelijk de 21ste eeuw binnen", stelde Aurélie Czekalski. "De MR had dit gevraagd en heeft het na een extreem lange tijd gekregen". Volgens haar gaat de komst van 5G een enorme boost geven aan de digitale en ecologische transitie van de Brusselse bedrijven en de overheden, ook op het vlak van tewerkstelling. "5G zal ook investeringen aantrekken en daar heeft onze hoofdstad nood aan", besloot Czekalski. Fractiegenoot Viviane Teitelboom onhield zich omdat de hervorming zolang op zich heeft laten wachten.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.