Frank Robben, Big Brother? "Ik ben klaar om me nader te verklaren voor het parlement."

Ministry of Privacy, een Nederlandstalige organisatie die het opneemt voor de privacy van burgers, reikte zopas haar eerste Privacy Awards uit. Daarbij de "Big Brother van het Jaar", een categorie voor personen/organisaties die de privacy weinig respect betonen. Frank Robben viel de twijfelachtige eer te beurt.

En dat als directeur van Smals, algemeen directeur van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid en algemeen directeur van het eHealth-platform, en de man achter het Coronalert-project. Robben wordt verder ook in vraag gesteld over het aan Doclr gegunde contract voor het beheer van tests en vaccinaties.
U wordt van alle kanten aangevallen, wat is uw reactie?
"Ze zeggen dat ik rechter en partij ben. Ik heb vanaf het begin gezegd dat alle projecten gecontroleerd werden door de beheerscomités. Voor het e-health project zijn er vertegenwoordigers van dokters, apothekers, mutualiteiten. Elk van onze projecten wordt door anderen gevalideerd. Ik ben niet de enige die de leiding heeft. Ik kan niet in mijn eentje beslissen. Dat zou betekenen dat alle mensen die al 30 jaar in de beheerscomités zitten, hun werk niet doen. Ik heb geen dubbele agenda. Ik houd van goede gezondheidszorg."
Heeft u belangenconflicten?
"Als er een kwestie is waarbij ik betrokken ben, neem ik niet deel aan de beraadslagingen. Ik heb geen privépraktijk. Ik heb geen aandelen. Waar moet ik me tegen verdedigen? Mijn site is hyper-transparant over wat ik doe."
Maar u hebt een pak mandaten.
"Bijna alles wat ik doe, komt voort uit mijn werk bij de Kruispuntbank en Smals. De andere mandaten vloeien daaruit voort. Sommige mensen zeggen dat ik 15 mandaten heb. Ik heb drie jobs en de rest is daarvan afgeleid."
Willen ze uw hoofd op het kapblok leggen?
"Ik weet het niet. Ik probeer altijd positief en constructief te zijn. Ik zit al 30 jaar in deze business. We hebben nooit klachten gehad over misbruik van gegevens. Ik heb het gevoel dat zich nu mensen zorgen maken door de GPDR. Ze vrezen dat ik om het even wat zal uitspoken."
Zou dat het geval kunnen zijn?
"Ik ben bereid alles uit te leggen aan het parlement. Ik vraag niet beter... Ik ben een wetenschapper. Ik ben transparant. Ik wil helpen het systeem te verbeteren."
U hebt er genoeg van?
"Mijn vrouw zegt me dat ze in mijn plaats met de job zou kappen. Ik wil niet degene zijn die een slecht systeem in stand houdt. Daarom hebben wij een informatiebeveiligingssysteem dat een multidisciplinaire risicoanalyse mogelijk maakt van mensen die ik vroeger niet kende."
Hoe is het contact met minister Vandenbroucke?
"Ja, alles gaat goed. Ik heb vanmorgen weer met hem gesproken. Hij is ook een wetenschapper."
Kunnen artsen tegenwoordig vertrouwen op de veiligheid van gegevens?
"In de centrale database worden geen gezondheidsgegevens gestopt. Om veiligheidsredenen hebben we zelfs alle Belgen een inentingscode gegeven. Daar hebben we over nagedacht. Zelfs in fase 1B, wanneer we mensen met co-morbiditeiten als prioritair uitnodigen, kunnen we ook 10% van de mensen zonder co-morbiditeiten uitnodige. Zo zal een werkgever niet kunnen afleiden of je ziek bent of niet... Je moet creatief zijn."

"Vandaag de dag is het verbazingwekkend dat een jong iemand met taaislijmziekte niet eerder wordt ingeënt dan een gezonde man van 60 jaar die nog steeds zonder problemen een marathon loopt. Het is niet mijn taak om prioriteiten te stellen. Dat zijn ethische kwesties. Het is de Hoge Gezondheidsraad die beslist, en we passen ons computersysteem aan."
Hoe reageert u op de kritiek op het bedrijf Doclr?
"Drie bedrijven hebben op de aanbesteding gereageerd. Eén bedrijf kostte twee keer zoveel en voldeed niet aan de verwachtingen. Er waren er nog twee over. Doclr en nog een ander. Dat andere bedrijf had software die te nemen of te laten was. Er was geen manier om toegang te krijgen tot de ontwikkelaars. Doclr beschikte over een product dat het al goed deed. We hebben dat geëvalueerd met de gemeenschappen en gewesten en we beslisten samen om dit te doen."
U hebt dit niet eigenmachtig besloten?
"Maar neen. Sinds april werk ik 16 uur per dag. Ik heb in totaal twee dagen vrij genomen toen mijn derde kleinkind werd geboren. Ik ben een vrijwilliger. Er gaat geen dag voorbij dat je niet iets in productie neemt."
Zal de vaccinatie beter worden?
"Het vaccinatiedebat is zo emotioneel. Vanaf het moment dat er iets niet ideaal is, wordt alles ingewikkeld. Je kunt niet elke dag alle software aanpassen. In Vlaanderen hebben de 90 centra geen probleem. Zonder er een gemeenschapsprobleem van te maken, lijkt het ingewikkelder aan de Franstalige kant.
Is er iets mis met de uitnodigingen?
"Automatisch ontvangen mensen een brief, een sms of een e-mail. In Vlaanderen hebben ze beslist dat je je centrum niet kiest: ik woon in de buurt van Leuven, maar ik kan niet naar Leuven gaan, maar naar Kortenberg. Het is wat verder weg, maar het belangrijkste is dat ik ingeënt ben. In Brussel is er geen reservatie vooraf. We laten mensen kiezen. Bovendien zijn wij momenteel op zoek naar een intelligent systeem om de centra aan het eind van de dag te vullen. Een lastminute boeking. Dat moet natuurlijk niet de regel worden."
Loopt de tracing al beter?
"We moesten een nieuw systeem opzetten, maar sinds september gaat het goed. Ik heb al drie maanden geen problemen meer gehoord. We misten ervaring. We begonnen met een basic product."
Wat is er aan de hand met de privacycommissie, de GBA?
"Ik ben 60 jaar. Ik probeer nog steeds een balans te vinden met fundamentele mensenrechten. We zitten nog altijd in de risico-analyse. We doen het nog steeds multidisciplinair. We zetten encryptiesystemen op met voldoende veilige encryptiesleutels. Het zijn niet de dokters of advocaten die gaan zeggen welk soort encryptie we moeten gebruiken om het best te beschermen. Ik bemoei me nooit met de privacycommissie."

Lees ook:Topambtenaar Frank Robben "big brother van het jaar" volgens Ministry of Privacy

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Miguel DERIJCKE

  15 maart 2021

  Spijtig dat HELENA ook maar matig functioneert , zowel langs patiënten zijde als voor de arts ( update browser??? ,opsturen voorschriften etc)

 • Jan REMANS

  04 maart 2021

  Frank Robben verdient alle waardering voor zijn deskundige inzet, waarvan ik als gewezen lid van de Privacy commissie wil getuigen;

 • Johan Van Calster

  04 maart 2021

  Frank Robben ken ik als een integer man, harde werker, brede interesse en een groot netwerk.
  Hij kan de lijnen uitzetten en verwacht loyauteit en werkkracht van zijn medewerkers.
  Hij heeft mijn volste vertrouwen. Johan VC