Een nieuwe beslisboom om hart- en vaataandoeningen te voorspellen bij type 2-diabetespatiënten in Europa

Type 2-diabetespatiënten lopen een hoog risico op hart- en vaataandoeningen. De primaire preventie ervan is dan ook bijzonder belangrijk bij die patiënten.

De meeste modellen om het risico op hart- en vaataandoeningen in de algemene bevolking te voorspellen, doen dat op individueel niveau en voor een periode van tien jaar, uitgaande van de klassieke factoren: leeftijd, rookgedrag, systolische bloeddruk, totale cholesterolconcentratie, HDL-cholesterolconcentratie en diabetes. In geval van diabetes moeten nog andere factoren in beschouwing worden genomen, zoals de leeftijd op het ogenblik van de diagnose, het HbA1c-gehalte en de nierfunctie.

De modellen om het risico bij diabetespatiënten in Europa te voorspellen vertonen mogelijk enkele beperkingen, aangezien ze zijn ontwikkeld op grond van een beperkt aantal observatie- en/of interventionele studies die niet systematisch statistisch waren gecorrigeerd voor verschillen in de prevalentie van hart- en vaataandoeningen in de verschillende Europese landen. Daarom hebben de werkgroep SCORE2-Diabetes en de Cardiovascular Risk Collaboration van de ESC een studie uitgevoerd om het cardiovasculaire risico over een periode van tien jaar beter te ramen.

Het nieuwe algoritme SCORE2-Diabetes is ontwikkeld uitgaande van de SCORE2-beslisboom met toevoeging van individuele gegevens van vier grote gegevensbanken van 229.460 patiënten met type 2-diabetes zonder cardiovasculaire antecedenten bij inclusie in de studie (43.706 cardio­vasculaire accidenten). De auteurs hebben verschillende gecorrigeerde en geslachtsspecifieke modellen vergeleken, rekening houdend met de klassieke risicofactoren en variabelen in samenhang met de diabetes (leeftijd op het ogenblik van de diagnose, HbA1c-gehalte en geraamde glomerulusfiltratiesnelheid (eGFR)).

De modellen werden geijkt volgens de incidentie van hart- en vaataandoeningen in de vier Europese risicozones die zijn gedefinieerd voor de SCORE2. De externe validering is uitgevoerd bij 217.036 extra personen (38.602 cardiovasculaire accidenten) en wees op een goede discriminatie en een verbetering in vergelijking met de SCORE2 (variatie van de C-index: 0,009 à 0,031).

De regionale ijking blijkt bevredigend te zijn. Het door SCORE2-diabetes geraamde risico is meerdere keren veranderd, afhankelijk van de niveaus van de met diabetes samenhangende factoren. Bij wijze van voorbeeld: het risico op hart- en vaataandoeningen over een periode van 10 jaar in een streek met een matig risico bedroeg 11% bij een niet-rokende man van 60 jaar met type 2-diabetes, met een matig niveau van de klassieke risicofactoren, een HbA1c-gehalte van 50mmol/mol, een GFR van 90ml/min./1,73 m² en een leeftijd van 60 jaar op het ogenblik van de diagnose van diabetes. Het risico werd echter geraamd op 17% bij een vergelijkbare man met een HbA1c-gehalte van 70mmol/mol en een eGFR van 60ml/min./1,73m² die 50 jaar oud was op het ogenblik dat de diagnose van diabetes werd gesteld. Bij een vrouw met diezelfde kenmerken werd het risico geraamd op respectievelijk 8% en 13%.

Lees ook : Sensor voor bepaalde patiënten met diabetes type 2 wordt gratis

  • SCORE2-Diabetes: 10-year cardiovascular risk estimation in type 2 diabetes in Europe. European Heart Journal (2023) 00,1-14. doi: 10.1093/eurheartj/ehad260

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.