Virtuele zorg voor kanker in de ziekenhuizen?

Door de covid-19-pandemie zijn de opsporing en de behandeling van kanker in het gedrang gekomen. De balans moet over meerdere jaren worden opgemaakt. Ziekenhuizen hebben virtuele raadplegingen ingevoerd, maar zijn die doeltreffend?

Om dit uit te zoeken, voerden Canadese onderzoekers een studie uit over een virtueel zorgprogramma in een centrum dat gespecialiseerd is in kankeronderzoek. Het is een cohortstudie die tussen 23 maart en 22 mei 2020 liep in Ontario (Canada).

De gemeten parameters waren de hoeveelheid zorgverstrekkingen, de kwaliteit van de zorg, de ervaringen van patiënten en artsen en de door de patiënten gerealiseerde besparingen.

De virtuele oplossingen werden ontwikkeld en opgestart binnen 12 dagen na de afkondiging de covid-19-pandemie. Dit toont aan dat de afdelingen op deze mogelijke situatie waren voorbereid. In totaal werden er 22.085 virtuele bezoeken geregistreerd. Dat zijn gemiddeld 514 bezoeken per dag, waaronder 68,4% (standaardafwijking: 18,8%-100%) dagelijkse bezoeken, tegen 0,8% voor de lancering (p < 0,001). De patiëntvolumes waren 1 maand na de uitrol gerecupereerd. Er waren tussen 3.714 en 4.091 patiënten per week. De chemotherapie- en radiotherapiesessies daarentegen zijn het hele jaar stabiel gebleven: 1.943-2.461 patiënten per week. Er werden geen veranderingen vastgesteld in de institutionele of provinciale beleidsopties voor de kwaliteitsindexen van de zorg. In totaal werden 3.791 enquêtes ingevuld door 3.507 patiënten en 284 artsen. Van deze deelnemers verklaarden 2.207 patiënten (82%) en 92 artsen (72%) tevreden te zijn over de virtuele raadplegingen. De directe kosten van dit initiatief bedroegen 202.537 Canadese dollar, of bijna 130.000 euro. De besparingen op de reiskosten van de patiënten waren goed voor 3.155.946 Canadese dollar, dus iets meer dan 2 miljoen euro.

Die resultaten suggereren dat de invoering van virtuele zorg op de schaal van een groot kankerbehandelingscentrum mogelijk is. De opzet van de afdelingen maakte het mogelijk het aantal ambulante patiënten op peil te houden. De zorgkwaliteit voor de patiënten bleef op een hoog niveau gehandhaafd en de tevredenheidsscore bij patiënten en artsen was uitstekend. Deze bevindingen moeten als richtsnoer kunnen dienen voor de transformatie van de telegeneeskunde in het post-covid-19-tijdperk.

  • Implementation and Outcomes of Virtual Care Across a Tertiary Cancer Center During COVID-19 JAMA Oncol. doi: 10.1001/jamaoncol.2020.6982.

    Online gepubliceerd op 7 januari 2021.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.