Welke toegevoegde waarde kan het bedrijfsleven bieden aan het veranderende zorglandschap? (BHCT)

De vzw Building Healthcare for Tomorrow (BHCT) organiseert op 21 maart 2020 in het Crowne Plaza Hotel Rogier haar tweede jaarlijkse gezondheidsconferentie met als thema: gezondheidsstrategieën van de financiële en zakelijke wereld. Welke toegevoegde waarde kan het bedrijfsleven bieden aan het veranderende zorglandschap?

Artsen en gezondheidswerkers zijn over het algemeen op hun hoede voor de zakelijke en financiële wereld.  Ze worden vaak gezien als roofdieren die profiteren van burgers die zich in een zwakke positie bevinden wanneer hun gezondheid op het spel staat.

Over de gezondheid van burgers valt tenslotte niet te onderhandelen.  Er kan geen sprake van zijn dat die gezondheid wordt opgeofferd door marktbeginselen toe te passen van concurrentie en winstbejag. De toegankelijkheid moet gegarandeerd blijven, niet enkel voor bemiddelden.

Concreet?

Het hele jaar door toonde BHCT interesse in de gezondheidsstrategieën van commerciële bedrijven die een proactieve rol willen spelen ten behoeve van gezondheidszorgsystemen die zich met moeite kunnen handhaven.

Ze bevorderen met name de voordelen van een meer preventieve en toegankelijkere benadering van de gezondheid. Ze bieden een hogere prijs-kwaliteitverhouding dan sommige gezondheidswerkers voor opdrachten die aan hen kunnen worden gedelegeerd, of mogelijk geven ze zelfs de burger 24/7 steun.

Vanuit deze invalshoek lijken hun argumenten overtuigend en ze verdienen het zeker om onderzocht te worden wegens de financiële uitputting van onze welvaartstaat.

Ook besloot BHCT om bedrijven een stem te geven, niet als spreker maar als onderdeel van vier interactieve debattenArtsen en gezondheidswerkers, vertegenwoordigers van de economische en zakelijke wereld, gegroepeerd in éénzelfde panel, krijgen vragen voorgeschoteld die het publiek eerder beantwoordde. 

Terwijl de deelnemers hun inbreng hebben met een stemkastje, kunnen de panelleden  hun respectieve standpunten beargumenteren op basis van de resultaten, vóór een nieuwe publieke stemming gevraagd wordt.

Vier thema's worden achtereenvolgens behandeld : 

- De drie wereldwijde verschuivingen in de gezondheidszorg: ambulante zorg, competentie en preventie, allemaal bedoeld voor meer duurzaamheid.

- Health Citizenship: wat is de verantwoordelijkheid van de burger in zijn eigen zorg? Er kan een zekere parallel worden getrokken met het milieubeleid en ecologisch verantwoorde consumptie.

- Gezondheidsconsumerisme: hoe definieert u een consument in de gezondheidszorg? Hebben de principes van marketing en concurrentie hun plaats? En zo ja, onder welke voorwaarden?

- Overzicht: universele toegang tot gezondheidszorg is een wereldwijd probleem, terwijl zorgsystemen sterk verschillen van land tot land. Welke landen kunnen ons inspireren en voor welke systemen moeten we bang zijn?

Onder de panelleden hebben we de meest opvallende persoonlijkheden van de vorige editie geselecteerd, onder wie Brigitte Durruty die de kamer had verplaatst door de zorgzame wereld om een andere open geest te vragen, Margot Cloet voor wie geen kwalitatieve gezondheidszorg kan worden gedacht anders dan in ruimte en tijd of zelfs Dr. Gilbert Bejjani wiens hart balanceert tussen de bescherming van de medische professie en de nieuwe mogelijkheden die innovatie biedt.

We noteren alvast ook de aanwezigheid van Dr. Hervé Deladrière (medisch directeur Iris Zuid), Lucio Scanu (Stent Care), Prof. Edgard Eeckman (communicatiemanager UZ Brussel & voorzitter van de Patient Empowerment Association), prof. Dominique Van Dijck (hoogleraar volksgezondheid en algemeen directeur van het antigifcentrum), dr. Ann Ceuppens (Partenamut), dr. Nathalie Schirvel (Attentia) , Karlien Hollanders (patiëntexpert), Jean-Pierre Pallante (Agile Macker), Melchior Wathelet (Xperthis) en Pieter Van Herck (senior adviseur bij Voka Health).

Ten slotte zitten in de panels vertegenwoordigers van handels- en verzekeringsmaatschappijen die hun gezondheidsstrategieën en hun visie op een duurzamer gezondheidszorgsysteem zullen bespreken, ondanks de gevoeligheden van het debat.

In dit nieuwe ecosysteem zullen artsen, zorgverleners en ondernemers waarschijnlijk gezondheidszorg delen - van eenvoudige preventie tot de meest complexe zorg - gebaseerd op de behoeften van burgers en een gemeenschappelijk verlangen naar kwaliteit en efficiëntie.

Maar zal de arts in een dergelijk systeem zijn onafhankelijkheid en zijn therapeutische vrijheid behouden of zal hij druk voelen van andere actoren?

Hoe kan de verandering voor een burger met een geïnformeerd consumentengedrag worden gemanaged, of naar een betalingssysteem dat gedeeltelijk is gebaseerd op efficiëntie-indicatoren? Hoe kunt u zich positioneren tegenover producten en diensten van marktspelers die worden geacht aan dezelfde kwaliteits- en efficiëntiecriteria te voldoen als het medische departement? Hoe behouden we de loyaliteit van burgers aan de arts?

Zal de alliantie van de zakelijke en financiële wereld met de gezondheidszorg echt leiden tot een betere volksgezondheid en, zo ja, hoe kan de arts zichzelf positioneren om in beeld te blijven en zijn toegevoegde waarde te behouden?

Voor mensen die een bepaald onderwerp willen uitdiepen, organiseert BHCT ook drie workshops (aantal deelnemers beperkt tot 20 per groep): 

- Is gezondheid een duurzame investering?

- Wat wordt de opdracht van het algemene ziekenhuis in dit nieuwe ecosysteem?

- Gezondheidsgegevens, een overzicht van ideeën en concrete voordelen.

De debatten van de dag zijn live te volgen via Twitter en via het gloednieuwe BHCT Instagram-account. De workshops lopen in resp. het Nederlands en het Frans, terwijl de mainstage geniet van simultane vertaling.

Accreditatie Ethiek en economie aangevraagd.

Een opwindende dag zonder taboes die het perspectief van een gemengd gezondheidszorgsysteem zal behandelen en waarin de burger moet evolueren door nieuwe verantwoordelijkheden op zich te nemen. 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.