"Recip-e vzw nooit vragende partij tot migratie van de hosting naar Smals" (Marc Moens)

Dr. Marc Moens, voorzitter Recip-e vzw, reageert op het artikel “Wetsontwerp over databank gezondheidsgegevens verontrust. Reactie van Frank Robben” dat we eergisteren publiceerden.

"Recip-e vzw is een organisatie van zorgverstrekkers die 11 jaar geleden werd opgericht vanuit een al langer bestaande feitelijke vereniging met als doel de digitalisering van de voorschriften te realiseren in de Belgische gezondheidszorg. De multidisciplinaire vzw bestaat uit vertegenwoordigers van de zorgverstrekkers uit het Verzekeringscomité van het Riziv: artsen, tandartsen, apothekers, kinesitherapeuten en (thuis)verpleegkundigen."

"Zorgverstrekkers zijn de uitgelezen beheerders voor data van patiënten omdat zij een vertrouwensrelatie hebben met hun patiënten. Het geldende beroepsgeheim benadrukt daarenboven expliciet het belang van deze vertrouwensrelatie en in het bijzonder het recht dat de patiënt heeft op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer bij iedere tussenkomst van de zorgverstrekker en inzonderheid betreffende de informatie die verband houdt met zijn gezondheid."

"Als zorgverstrekkers creëren zij immers de voorschriften vanuit een vertrouwensrelatie met de patiënt. Des te meer ijveren zij daarom ook voor het beheer van de verwijsvoorschriften, naast de medicatievoorschriften om zodoende het geheel te kunnen mee vorm geven."

"Intussen heeft Recip-e vzw de vraag gekregen vanuit haar subsidiërende overheid, het Riziv om de database te migreren naar een platform, in casu Smals, met schaalvergroting als reden."

"Vanuit Recip-e vzw zijn we wel bereid om mee te werken aan technische optimalisaties die ten goede kunnen komen van de patiënten en de zorgverstrekkers maar hier hangen voor ons onverwijld strikte voorwaarden aan vast:

  • Recip-e vzw wil de sturing voor de Recip-e dienst behouden, en wenst nog meer te vertrekken vanuit de noden die de zorgverstrekkers hebben in de dagdagelijkse praktijk. Dat is steeds de basis voor een verdere ontwikkeling en groei. Daarnaast zien we ook een sterke evolutie van de patiënt die mee aan het stuur zit van zijn eigen gezondheidszorg dankzij het beheer van de openstaande voorschriften via (web)Apps die real-time verbonden zijn met de database van Recip-e. Kortom, patiënt én zorgverstrekker vertrekken vanuit dezelfde bron Recip-e om samen te overleggen.
  • Daarnaast kan de hosting van de Recip-e database enkel en alleen bij een leverancier gebeuren die 100% garant staat voor de veilige opslag van de geëncrypteerde data. Daarbovenop is een strikte scheiding tussen de data en de sleutels voor decryptie absoluut noodzakelijk: een heel sterke beveiliging moet ten aller tijde gegarandeerd zijn. Daar ben ik het met Frank Robben roerend over eens."

"Maar in tegenstelling tot wat Frank Robben in uw artikel beweert, benadruk ik als voorzitter van Recip-e vzw dat Recip-e vzw nooit vragende partij is geweest tot migratie van de hosting naar Smals. Vandaag heeft Recip-e vzw meer dan ooit bewezen dat we de hosting bij onze huidige leverancier Proximus goed beheren. Dit realiseerden we sedert juli 2020 dankzij de installatie van een verbeterde connectiviteit tussen onze hostingprovider, Proximus, en de hostingprovider van het eHealthplatform, Smals.  Bovendien installeerden we een nieuw platform sedert november 2020, dat trouwens helemaal op maat van de complete dematerialisatie is gecreëerd en dat nog veel ruimte biedt voor verdere groei."

Dr. Marc Moens,

Voorzitter Recip-e vzw.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.