Alexandra Boogers wint prijs Van Caillie-Bertrand (MWAB)

Dokter Alexandra Boogers is gepassioneerd door Deep Brain Stimulation (DBS) bij parkinson- of tremorpatiënten. Ze krijgt de prijs, genoemd naar de veel te vroeg overleden past presidente van de Medical Women's Association dr. Micheline Van Caillie-Bertrand wegens haar werk dat focust op genderverschillen in de medische context.

Dat onderzoek liep vorig jaar aan het UZA onder leiding van professor dr. Patrick Cras en in samenwerking met Dr. Emke Marechal (neurologe, ZNA Middelheim). Er werd gekeken naar het eventuele verschil in lichaamsbeleving tussen mannen en vrouwen met de ziekte van Parkinson. Om een eventueel verschil in lichaamsbeleving tussen gezonde mannen en vrouwen te vermijden als bias, werd ook een gezonde controlegroep van mannen en vrouwen bevraagd.  

De onderzoekers ontdekten een duidelijk verschil in lichaamsbeleving tussen gezonde mensen (betere score) en personen met de ziekte van Parkinson (slechtere score). Tussen de geslachten kwam geen significant verschil aan het licht, behoudens op enkele subdomeinen van de gebruikte schaal (MAIA: multidimensional assessment of interoceptive awareness scale) waar mannen met de ziekte van Parkinson slechter scoorden dan vrouwen met de ziekte van Parkinson. Lichaamsbeleving is een onderwerp dat zeer weinig aan bod komt tijdens de consultatie en dit onderzoek onderstreept het belang van het bespreken hiervan.

Het congres van de MWAB afgelopen zaterdag ging zoals bekend en al eerder toegelicht in uw vakblad over genderverschillen bij diverse pathologieën. Er werden meerdere neurologische topics (MS, Alzheimer, Parkinson en epilepsie) besproken naast ook een psychiatrisch topic (depressie), maar ook verschillen in beleving van cardiale klachten, infertiliteit en borstkanker bij mannen kwam aan bod.

Andere beleving

Opvallend was dat er over de verschillende ziekten heen genderverschillen waren van de feiten (zoals de cijfers van prevalentie, kans op ziekteprogressie, etc), maar dat de beleving van de klachten tussen de geslachten onderling hetzij extremer was of juist omgekeerd. Een vrouw beleeft een ziekte dus helemaal anders dan een man, onafhankelijk van de cijfermatige verschillen.

De prijs Van Caillie-Bertrand heeft een waarde van 1.500 euro en wordt gesponsord door de broer van de betreurde collega, Luc Bertrand, om haar nagedachtenis levendig te houden. Haar dochter Noémie reikt hem uit.

Dr. Boogers (KU Leuven) levert als neuroloog verdienstelijk klinisch onderzoek op het vlak van bewegingsstoornissen. Momenteel focust ze zich op DBS bij Parkinson's disease of essentiële tremor. Zo ligt ze mee aan de basis van het eerste innovatief patienteducatieplatform over diepe hersenstimulatie, pas gelanceerd door Health House.

> Lees ook: healthhouse-informeert-over-deep-brain-stimulation

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.