e-learnen via Hoge Gezondheidsraad

De Hoge Gezondheidsraad stelt een e-learningbib ter beschikking, 7 dagen op 7. De expert-cursussen richten zich tot alle zorgverleners maar ook studenten en patiënten kunnen ze volgen.

Toegang tot de bib krijgt u met of zonder uw e-ID, maar als u wil e-learnen inclusief halen van credit points, moet u wel met uw e-ID inloggen via e-Health.

Bij het cursusaanbod onder meer:

 • Overgewicht en obesitas (2 CP ‘ethiek en economie’),
 • het ziekenhuisnoodplan (ZNP) (1,5 CP ‘ethiek en economie’),
 • Leidraad CBRNe van het ziekenhuisnoodplan (ZNP) (2 CP ‘ethiek en economie’),
 • Handhygiëne (2 CP ‘ethiek en economie’), Veilig minder antibiotica?,
 • GRACE INTRO (vervolg van Veilig minder antibiotica) (1 CP ‘ethiek en economie’),
 • Rationeel gebruik van benzodiazepines (2,5 CP ‘ethiek en economie’),
 • Burn-out

De volledige lijst van het aanbod vindt u hier.

Er wordt bij de onderwerpen geen onderscheid gemaakt tussen e-learning voor verpleegkundigen en voor artsen.

Specifiek voor artsen

Wel zijn er specifieke procedurele vereisten voor e-learning voor artsen. U kunt alle cursussen doorlopen. Veel cursussen zijn erkend voor accreditering maar u krijgt enkel CreditPoints (CP’s) als u inlogt met uw e-ID. Een arts die inlogt met e-ID en een geaccrediteerde cursus met succes volgt (minimale opleidingstijd), behaalt CP’s. De cursusverantwoordelijke meldt regelmatig de ‘geslaagde’ artsen aan het Riziv.
Opgelet: hou rekening met een 4-tal weken verwerkingstijd vooraleer deze CP’s in uw persoonlijk accrediteringsdossier zijn opgenomen.

Na verloop van de minimale leertijd van de cursus kunt u een deelname-attest afdrukken, maar dat attest voor artsen geldt dus niet als accrediteringsattest, daarvoor moet u de net geschetste procedure doorlopen.

Wat bij e-Healthproblemen?

Niet onbelangrijk: wat doet u bij problemen om in te loggen met e-ID via eHealth? U volgt deze stappen:

 • Open Internet Explorer
 • Software (opladen) om e-ID te installeren:
 • http://eid.belgium.be/nl/je_eid_gebruiken/de_eid-middleware_installeren/
 • Software om (al geïnstalleerde) e-ID te testen: http://www.test.eid.belgium.be/

Op hoop van zegen!

Meer info vindt u hier.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.