MediPrima: blokkade aan de kant van de ontwikkelaar... maar er is meer

Het MediPrima-systeem moet het mogelijk maken dat artsen snel worden vergoed wanneer ze diensten verlenen aan mensen in nood. Dit impliceert de integratie van MediPrima in het EMD van de huisarts. Daardoor zouden administratieve procedures met het OCMW overbodig worden. Maar noch de ontwikkelaars, noch de OCMW's maken het gemakkelijk.  

Alle huisartsen moeten soms werken met mensen die niet onder de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) vallen en die bij het OCMW moeten aankloppen. Binnen bepaalde grenzen moet het OCMW de medische kosten betalen. Toegang tot de database MediPrima maakt het in theorie mogelijk dat de arts het statuut kent dat het OCMW aan een patiënt toekent en ook de terugbetalingsmodaliteiten. Binnen de vastgestelde precieze grenzen garandeert het OCMW de betaling van de medische kosten en dekt het dus de honoraria van de zorgverlener.

Dit vereist dat ontwikkelaars van medische software voor huisartsen MediPrima in hun softwaretools opnemen. Maar de meeste bedrijven in de sector, op één na, maken hier geen prioriteit van. "Het is een echte schande”, zegt dr. Lawrence Cuvelier, vicevoorzitter van de GBO, die de relaties met de OCMW’s beheert. “Het zou de situatie voor mensen die niet door een ziekenfonds worden gedekt, fundamenteel veranderen. Momenteel zijn wij verplicht via het OCMW te werken, wat een onnodige en vervelende stap is. Het duurt maanden voordat we worden betaald. Terwijl ziekenhuizen, waar het systeem goed werkt, hun geld binnen twee of drie dagen ontvangen.” 

Het aantal huisartsen dat MediPrima gebruikt is moeilijk in te schatten omdat de toegang afhangt van de gebruikte software. Blijkbaar komt het aan Nederlandstalige kant vaker voor dan aan Franstalige zijde. Maar in ieder geval blijft het marginaal, zegt Lawrence Cuvelier.

Dr. Cuvelier voegde eraan toe dat de IT-hindernis niet het enige is waarmee artsen worden geconfronteerd. De OCMW's hebben niet allemaal dezelfde procedures en standaardisatie dringt zich op. Bovendien zijn sommige mensen in de gemeenten niet erg goed geïnformeerd. Zij beroepen zich op het beroepsgeheim wanneer een arts hen vraagt naar de administratieve status van een patiënt. Of ambtenaren beroepen zich in bepaalde op het voorwendsel dat het niet om dringende zorg gaat. De titel van de wet bevat wel het woord ‘dringend’, maar meer informatie is er niet. “Het ministerie van Maatschappelijke Integratie heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat we een effectief systeem hebben”, zegt dr. Cuvelier. “Maar het werkt niet.” 

In Brussel is het tijd om na te denken over het sturen van een brief aan de betrokken IT-bedrijven om te proberen de zaken in beweging te krijgen. In de regio Charleroi lijkt een dergelijke stap al te zijn gezet.   

> Lees ook: Patiënten zonder sociale zekerheid: MediPrima als tool voor huisartsen

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.