Met een betere gmd-kwaliteit sla je drie vliegen in één klap

Afscheidnemend ASGB-voorzitter Reinier Hueting zag in zijn laatste medicomut nog één project goedgekeurd waaronder hij lang mee zijn schouders gezet had en dat moet leiden tot de verbetering van de gegevenskwaliteit in het gmd. Lukt dat, dan is het een hefboom: gezondheidsdoelstellingen worden makkelijker haalbaar en via benchmarking kan de kwaliteit verder stijgen.

"De gmd-kwaliteit moest echt beter na een eerder onderzoek van de inspectie (DGEC) dat een povere kwaliteit blootlegde: vele essentiële data bleken niet aanwezig in het dossier. Nu de digitalisering veel meer gevorderd is, kunnen en moeten we beter", klinkt het.

Niemand op de artsenbank die graten ziet in een kwalitatieve gmd-verbetering. Alleen is het opletten geblazen met de strategie om tot die verbetering te komen. "Liefst niet met een sanctionerend systeem, wel didactisch", is de algemene teneur.

Bonuspunt

Dr. Hueting ziet brood in de link naar de telematicapremie door bijvoorbeeld 1 punt toe te te kennen in de context van die premie voor artsen die hun gegevens behoorlijk invullen. "Hiermee bereik je ook dat de kwaliteit van de Sumehrs toeneemt en als je over goede parameters beschikt voor diabetes, obesitas… ben je meteen ook bezig met werken aan je gezondheidsdoelstellingen. Zo worden gegevens eenvoudig verzameld, net zoals dat gebeurt met de covid-barometer. Je kunt dan weer benchmarken en je kwaliteit verbeteren."

Inspiratie is ook te vinden in de goed lopende covid-barometer van Bert Vaes (KU Leuven) tijdens de crisis. Die verschafte beleidsmensen cruciale feedback. Althans langs Nederlandstalige kant liep die goed, Franstaligen volgden een stuk minder met hun gegevens. Daaruit blijkt ook nog steeds een grotere gevoeligheid aan de andere kant van de taalgrens om die gegevens meer in te zetten.

Maar de medicomut gaat dus akkoord om verder te werken met de methode Vaes, na de covidbarometer nu dus voor het gmd. Met een verplichte codering in bepaalde delen van de Sumehr, de integratie van sommige terminologiemodules en meer automatisering/standaardisering. Softwarevendors moeten wel mee in de ontwikkeling van die kwaliteitsparameters. En de start van een peer review dringt zich op zodat collega's ook onderling elkaar aanmoedigen.

Een communicatieplan gericht op de huisartsen, de ziekenhuiskoepels, de artsensyndicaten, de specialisten én de patiënten moet dat alles ondersteunen, samen met opleidingen. 

De overheid sensibiliseert nu al met een campagne de patiënt om huisartsen een goed kerndossier te laten bijhouden. Bijna parallel daarmee startte de Gentse huisartsenkring een campagne onder haar leden (in samenwerking met de spoeddiensten), getiteld: "De Summer of Sumehr".

Vaccinatiegraad

Marc Moens (Bvas) ziet zeker dat met een betere datakwaliteit winst te boeken is op het vlak van de aanpak van diabetes of obesitas bijvoorbeeld. Maar ook de vaccinatiegraad bij volwassenen kun je zo optimaliseren. Verder opent dit mogeljkheden om meer tegemoet te komen aan psychologische/psychiatrische noden.

Nog een werkpunt in deze context is de voorafgaande zorgplanning verbeteren.

De eerste aanzet gaf de medicomut nu door te besluiten tot een overleg met de softwarefabrikanten en ook Prof. dr. Bert Vaes te consulteren. Die zou zich volgens onze informatie alvast enthousiast getoond hebben. 

Wat de incentives betreft: de medicomut bekijkt nu hoe de criteria kunnen worden aangepast voor de praktijkpremie 2022.

> Lees ook: Huisartsenvereniging Gent lanceert 'Summer of Sumehr'

> Campagne zet via patiënt druk op arts voor Sumehr

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.