Nexuzhealth: 'privacyschending' of niet?

Op kerstavond verscheen in enkele media het bericht als zou Nexuzhealth de privacy schenden van patiënten. Bij het Vlaams Patiëntenplatform zouden klachten zijn binnengelopen van patiënten die meldden dat hun dossier al talloze malen ingekeken was zonder hun toestemming. Maar alles zou op een misverstand berusten, heet het.

Nexuzhealth is een grote speler en met het KWS (klinisch werkstation) zelfs marktleider in het elektronisch patiëntendossier. Zowat de helft van de Vlaamse ziekenhuizen werkt ermee. Gevoelige info zoals gezondheidsgegevens delen, kan uiteraard alleen met zogenaamde ‘geïnformeerde toestemming’ van de patiënt. Het bericht over de privacyschending wekte dan ook verwondering, in die mate dat zelfs minister van Volksgezondheid Maggie De Block zich in een reactie genoodzaakt zag om de beheerders om uitleg te vragen.

Zorgverleners krijgen in theorie slechts toegang tot het dossier volgens hun rol in het zorgproces, heet het bij het UZ Leuven dat mee in Nexuzhealth zit.

Vanwaar dan het misverstand? 

"In feite ging het maar om het verhaal van één persoon die blijkbaar bezorgd was omdat zich zoveel mensen toegang hadden verschaft tot haar dossier. Maar de verwarring is dat elke inzage of wijziging in het medisch dossier wordt geregistreerd. Dat levert soms een grote hoeveelheid aan registraties op, al gaat het soms ook om personen die maar heel kort betrokken waren bij een behandeling, bijvoorbeeld de persoon die een chemogeneesmiddel klaarzet of de persoon die de patiënt van zijn kamer naar de operatiezaal rijdt. Ook zij staan geregistreerd, maar hebben slechts toegang tot die fractie van het medisch dossier die nodig is voor hun taak. Ze staan dus geregistreerd, maar dat wil niet zeggen dat ze het medisch dossier hebben ingekeken."

Zoals bekend mogen deze gegevens enkel worden uitgewisseld als er een zorgrelatie bestaat of, in uitzonderlijke gevallen, als het om een levensreddende situatie gaat.

Of dit eerder een storm in een glas water, zal pas blijken als de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) er zich over uitspreekt. Daar loopt intussen een dossier over de zaak. De GBA bereidt een advies voor dat rond moet zijn in het eerste kwartaal van 2020. Kennelijk geeft dit soort registraties toch aanleiding tot verwarring.

Intussen verdient het aanbeveling dat NexuzHealth hier korter op de bal speelt bij het groot publiek. Op de site van NexuzHealth was op het moment dat dit artikel geschreven werd, geen enkele reactie te bekennen op de al dan niet gegronde klacht(en). Alleen het UZ Leuven zette dus een reactie op zijn nieuwssite.

 

 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Johan Goris

    14 januari 2020

    Misschien moet het voor patiënten dan eenvoudig(er) gemaakt worden om na te gaan welk type transacties er geregistreerd zijn en welke echt "inzage" betekenen in persoonlijke gegevens door wie, wanneer en waarom.