Nieuwe online tool helpt mantelzorgers 

Vandaag lanceren KU Leuven, Ons Zorgnetwerk en Cera de ‘Keuzewijzer’. Dit is een nieuwe online tool om mantelzorgers te ondersteunen bij de organisatie van de zorg en ondersteuning voor een zorgbehoevende naaste.

De mantelzorg voor een zorgbehoevende wordt zelden door één persoon gedragen. Meestal gaat het om een netwerk van familieleden en vrienden die onderling afspraken maken. Maar hoe organiseer je zoiets? Wat vinden de mensen uit deze zorggroep belangrijk? Waar kan extra hulp ingeschakeld worden?

Hilde Weckhuysen van Ons Zorgnetwerk: “Wij merken als mantelzorgvereniging dat het voor een aantal mantelzorggroepen niet altijd even gemakkelijk is om de zorg onderling af te stemmen. In sommige situaties zijn de meningen over goede zorg verdeeld en hebben deze mantelzorgers nood aan gerichte ondersteuning.”

De KU Leuven ontwikkelde samen met Ons Zorgnetwerk een tool om heel wat van deze vragen in kaart te brengen en aandachtspunten te formuleren. Deze methodiek beoogt een brug te leggen tussen zorgvrager, mantelzorger en zorgverlener. 

De Online Keuzewijzer is een vragenlijst die mantelzorgers helpt om samen tot gedragen beslissingen te komen. Iedere mantelzorger en ook de zorgbehoevende vult individueel de Keuzewijzer in. Aan de hand van vragen over 10 levensdomeinen wordt gepeild naar de huidige zorgcontext. Per levensdomein worden vervolgens concrete hulpvragen en bijbehorende doelstellingen geformuleerd. Het groepsverslag is een samenvatting van alle individuele antwoorden en dient als leidraad om tot een gezamenlijk gesprek te komen. Van daaruit kan de mantelzorggroep vervolgens gericht actie ondernemen om de zorgsituatie zo goed mogelijk te organiseren.

Mantelzorger Jenny Salmon getuigt: “Een goed draaiende mantelzorggroep is heel belangrijk. Na het invullen van de online ‘Keuzewijzer’ kwamen wij tot de vaststelling dat onze voltallige mantelzorggroep de eenzaamheidsproblematiek van ons vader erg belangrijk vond.  Dit voelde heel geruststellend. In overleg met mijn zus en de kleinkinderen hebben we het bezoek aan de CADO/dagopvang van Ferm Thuiszorg uitgebreid van 1 dag per week naar 4 dagen per week.”

Mantelzorgers deden de test

Het nieuwe instrument werd getest door 44 mantelzorggroepen van oudere zorgbehoevenden. “Een goed draaiende mantelzorggroep is heel belangrijk”, getuigt Jenny Salmon, die samen met familie voor haar oudere vader zorgt. “Na het invullen van de  Online Keuzewijzer kwamen wij tot de vaststelling dat onze voltallige mantelzorggroep de eenzaamheidsproblematiek van ons vader erg belangrijk vond. Dit voelde heel geruststellend. In overleg met mijn zus en de kleinkinderen hebben we het bezoek aan de CADO/dagopvang van Ferm Thuiszorg uitgebreid van 1 dag per week naar 4 dagen per week.”

De testgroepen gaven aan dat de Online Keuzewijzer hen helpt om een gedragen visie te krijgen op de huidige zorgsituatie en om zo ook aanpassingen te doen waar nodig. “Het bleek belangrijk te zijn dat alle deelnemers de vragen individueel invulden. Alleen zo kwamen we tot een helder beeld van de situatie en eventuele noden”, vertelt Leontien Jansen, onderzoekster bij het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde van de KU Leuven.

“De meeste mantelzorggroepen wilden het verslag van de Online Keuzewijzer ook graag bespreken met bijvoorbeeld de huisarts of een andere hulpverlener die de zorgsituatie goed kent.”

De Online Keuzewijzer is hier beschikbaar.  Het instrument wordt door middel van vervolgonderzoek in het kader van de Academie Voor De Eerste Lijn verder geoperationaliseerd.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.