Oproep projecten 2020 om digitale vaardigheden te ontwikkelen

Het Digital Belgium Skills Fund wil inzetten op de ontwikkeling van digitale vaardigheden door projecten te subsidiëren. Geselecteerde projecten komen in aanmerking voor een financiële ondersteuning tussen 75.000€ en 500.000€.

Het Digital Belgium Skills Fund richt zich zowel op maatschappelijke integratie van groepen kansarme jongeren als op sociaaleconomische integratie van personen in een precaire situatie op de arbeidsmarkt. 

Heel wat jongeren en volwassenen hebben echter niet altijd de mogelijkheid om hun interesses en talenten ten volle te ontwikkelen. De financiële middelen of netwerken om zich hierin te bekwamen zijn soms erg beperkt of afwezig.

In de toekomst vereisen bovendien negen op tien jobs digitale vaardigheden. Overheden moeten er dan ook over waken dat zoveel mogelijk burgers, ongeacht hun leeftijd en achtergrond, de nodige digitale kansen kunnen grijpen. Het verwerven van digitale vaardigheden is daarbij cruciaal en krijgt voor deze campagne extra aandacht.

Philippe De Backer, minister van Digitale Agenda: “De digitale revolutie is een kansenrevolutie. Iedereen kan het in de digitale wereld maken, als je maar de juiste vaardigheden hebt. Daarom is het zo belangrijk dat we met het Digital Belgium Skills Fund investeren in maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Zo staan ze sterker in hun schoenen. Wie digitale vaardigheden heeft, spreekt de taal van de toekomst.”

Oproep projecten 2020

Het DG Digitale Transformatie roept op tot projecten voor het Digital Belgium Skills Fund 2020:

  • De indiener van de projectaanvraag moet een rechtspersoon zijn met haar maatschappelijke zetel in België. Het project moet worden uitgevoerd op het Belgische grondgebied.
  • Lokale besturen (gemeentebesturen en OCMW’s), Gemeenschaps- en Gewestelijke overheidsdiensten kunnen geen project indienen bij het DBSF.
  • Scholen komen enkel in aanmerking voor subsidiëring indien zij het project indienen en uitvoeren via een vzw.
  • Indieners die willen intekenen moeten het aanvraagdossier en het financiële plan volledig invullen en via mail doorsturen naar DBSF@bosa.fgov.be, en dit uiterlijk op 22 september 2019 om 23u59.

Een onafhankelijke jury zal, in opdracht van en in overleg met de minister van de Digitale Agenda, samengesteld worden door het DG Digitale Transforsmatie. Deze jury staat in voor de selectie. De jury houdt rekening met de selectiecriteria zoals bepaald in de richtlijnen. De beslissing wordt verwacht in november 2019.

Meer informatie vindt u hier.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.