Parameters telematicapremie vastgelegd

Eind juni had het Riziv uitgepakt met een onrealistisch voorstel voor de parameters van de telematicapremie. De syndicaten verwierpen het als één man, en Domus Medica deed een tegenvoorstel. Dat is op 4 juli unaniem aanvaard op de medicomut.

De parameters van vorig jaar werden behouden, met toevoeging van een aantal nieuwe diensten: eAttest, MyHandicap, het medicatieschema en EB Practicenet.

Net zoals vorig jaar wordt voor een aantal parameters de drempel uitgedrukt onder vorm van een percentage van de totale activiteit (digitaal en niet-digitaal). Die percentages zien er als volgt uit:

  • Recip-e: 25% van het totale aantal voorschriften
  • Hoofstuk IV: 50% van het totale aantal aanvragen
  • eFact: 20% van de raadplegingen bij rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming
  • Informed consent: 25% van het aantal GMD’s
  • Sumehr: 25% van het aantal GMD’s

De percentages zijn dus dezelfde als vorig jaar, behalve dat van de Sumehr, dat van 20% naar 25% gaat. Toegevoegd is eAttest, waarvoor men 5% van het aantal GMD’s moet halen. Nieuw is dat men voor de drempel van de Sumehr en het Informed Consent rekening houdt met het aantal GMD’s van het werkingsjaar 2018 in plaats van het voorafgaande jaar, zodat ook startende artsen de maximale premier kunnen verkrijgen. Verdere nieuwkomers zijn:

  • Medicatieschema: 5 aanmaken of aanpassen
  • Evidence linker CEBAM: 5 raadplegingen
  • MyHandicap: minstens 3 maal in de loop van volledig 2018

Een laatste parameter is het gebruik van het eGMD, dat ook in de voorbije jaren al in het pakket zat. Hier hoeft geen percentage te worden vastgelegd: als men het eGMD gebruikt, moet dat immers voor alle patiënten.

De bedragen van de premie zijn als volgt geëchelonneerd: 3.500 euro voor wie 6 drempels haalt, 4.500 euro voor 7 drempels, 6.000 euro voor 8 drempels. Voor artsen die geen van de drempels halen (eventueel omdat ze niet geïnformatiseerd zijn), blijft de praktijktoelage van 1.000 euro gelden. Artsen in opleiding met een erkend pakket krijgen 800 euro.

Het principe van de dubbele meting blijft van kracht: artsen die in een groepspraktijk werken, kunnen scoren op een parameter ook als ze de drempel niet halen, zolang het gemiddelde van de artsen in de praktijk boven de drempel ligt.

Er is een bijzondere regeling getroffen voor de forfaitair werkende praktijken, omdat zij geen GMD’s hebben. Hier wordt slechts rekening gehouden met de 7 beschikbare parameters: 3.500 euro voor wie 5 drempels haalt, 4.500 euro voor 6 drempels, 6.000 euro voor 7 drempels.

Praktijkpremie 2017 aanvragen

Vanaf 4 juli start de aanvraagprocedure voor de praktijkpremie van 2017. De procedure verloopt weer via de MyRiziv-applicatie. In tegenstelling tot vorig jaar moet de arts geen xml-bestand meer opgeladen om aan te tonen dat hij met een erkend pakket werkt: hij kan zijn pakket voortaan aanvinken in een lijst in de applicatie zelf. Net als vorig jaar bestaat de mogelijkheid om de beslissing te betwisten als men niet akkoord gaat.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.