"Stijging fictieve prestaties door e-facturatie beteugelen"

Naarmate er steeds meer elektronisch wordt gefactureerd binnen de verplichte ziekteverzekering, zijn meer acties aangewezen om het aantal fictieve prestaties zoveel mogelijk te beperken, zegt het actierapport handhaving gezondheidszorg 2021-2023. Zowel zorgverstrekkers als producenten van softwarepakketten die onrechtmatig elektronisch factureren, komen in het vizier.

De gemelde praktijk kwam klaarblijkelijk aan het licht bij controles op nationaal niveau van de Riziv-inspectie het afgelopen jaar. Ook al in 2020 trouwens. De dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Riziv (DGEC) meldde in zijn jaarrapport 2020 dat wat fraude betreft in het algemeen, voor huisartsen de evaluatie best meeviel in vergelijking met thuisverpleegkundigen, maar e-fact deed knipperlichen afgaan voor de inspectie. Toch hadden de meeste huisartsen een uitleg voor de sprong in de elektronisch gefactureerde bedragen.

Wat er ook van zij, dit louter via regelgeving aanpakken zou te complex zijn, meent het Riziv. Uitrol van de verplichte lezing van de e-ID in ziekenhuizen vanaf 1 januari 2024 kan een deel van de oplossing zijn, suggereert het Riziv-rapport handhaving gezondheidszorg 2021-2023. De verplichte lezing van de E-ID zal niet alleen prioritair in ziekenhuizen worden uitgerold, maar ook bij de tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten.

Er wordt ook gedacht aan de mogelijkheid om een eHealth timestamping te voorzien voor elke lezing van de e-ID, en een fraudebestendige patiëntidentificatie bij telegeneeskunde. Dat alles moet leiden tot besparingen in de context van doelmatige zorg.

> Rapport handhaving gezondheidszorg 2021-2023

> "e-fact doet door huisarts gefactureerde prestaties buitenmaats toenemen" (inspectie)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Marc DE MEULEMEESTER

    27 januari 2022

    En dat nadat ze eerst zelf de melk bij de kat gezet hebben !
    Leren preventief denken en werken , jongens en wetenschap : er is nog werk aan de winkel !