Telemonitoring beperkt druk op Aalsterse ziekenhuizen (proefproject)

In het covid-proefproject kunnen gehospitaliseerde Aalsterse patiënten gemiddeld 2,5 dagen vroeger dan gepland naar huis dankzij thuismonitoring. Het grootste deel (73%) van de patiëntmeldingen kon de zorgcentrale zelfstandig afhandelen. Bij slechts 27% van de alarmen moest het advies van een arts gevraagd worden.

Het Riziv keurde 12 proefprojecten goed om covid-19-patiënten op een veilige manier van thuis op te volgen. Het project uit Aalst werd gecoördineerd door Mederi, een erkende dienst voor thuisverpleging, en is het enige waarbij zorgverleners uit alle echelons zijn betrokken. 

Het gaat om een samenwerking tussen de softwareleverancier Remedus, de Huisartsenkring Aalst, Mederi, thuiszorgorganisatie i-mens, zorgcentrale Z-plus, de Aalsterse ziekenhuizen A.S.Z. en OLV Ziekenhuis. Ze bood ondertussen een oplossing aan meer dan 70 covidpatiënten uit de regio. 

Instroom beperken, uitstroom versnellen 

Door thuismonitoring van covidpatiënten wordt de druk op de ziekenhuizen langs twee kanten verlicht, zo blijkt.  

Enerzijds kun je daardoor hospitalisatie van patiënten met covid-19 vermijden of uitstellen. Bovendien helpt deze telemonitoring de huisartsen om kwalitatief zorg te blijven bieden aan hun covidpatiënten zonder dat de gewone zorg moet uitgesteld worden. 

Want bij elke piek hebben de huisartsen een groot aantal milde covidpatiënten. Milde gevallen kunnen perfect door de huisarts worden opgevolgd. Wanneer de situatie evolueert maar niet dramatisch verergert, kan de huisarts nu thuismonitoring opstarten. Op die manier kunnen vele hospitalisaties op een veilige manier worden vermeden. 

Anderzijds kunnen gehospitaliseerde coronapatiënten dankzij thuismonitoring sneller het ziekenhuis verlaten wanneer ze aan de beterhand zijn.  

Gemiddeld 2,5 dagen vroeger veilig naar huis

Ondertussen zijn er gegevens beschikbaar over meer dan 50 coronapatiënten die na een ziekenhuisopname via thuismonitoring werden opgevolgd. De gemiddelde leeftijd van de geïncludeerde patiënten is 60 jaar (van 39 tot 82 jaar). De gemiddelde opnameduur was 6,5 dagen.  

Op basis van de huidige gegevens kunnen gehospitaliseerde patiënten gemiddeld 2,5 dagen vroeger dan gepland naar huis dankzij deze thuismonitoring. Het grootste deel (73%) van de patiëntenmeldingen kon door de zorgcentrale zelfstandig worden afgehandeld. Bij slechts 27% van de alarmen moest het advies van een arts gevraagd worden.

Voorlopig besluit: dit project toont aan dat medisch opvolgen van covidpatiënten thuis veilig kan gebeuren. Ondanks het feit dat bijna alle patiënten thuis nog zuurstof nodig hadden, moest van de eerste 50 patiënten met thuismonitoring maar 1 patiënte opnieuw in het ziekenhuis opgenomen worden (die 5 dagen later definitief het ziekenhuis kon verlaten). 

Grote gebruiksgemak en tevredenheid 

Het gebruik van de meetapparatuur en de RemeCare-app wordt bij opstart uitgelegd door een gespecialiseerde verpleegkundige. Voor eventuele praktische vragen kan de patiënt 7 dagen op 7 terecht bij de verpleegkundigen van de zorgcentrale Z-plus. Dat zorgt voor een optimaal gebruiksgemak.

De patiënten die aan dit project deelnemen, vinden het veel comfortabeler om thuis te kunnen uitzieken in plaats van op een covidafdeling. 89% van de deelnemende patiënten gaf aan dat zowel het gevoel van veiligheid als het comfort sterk verhoogd was . Bijna alle patiënten (97%) zouden  telemonitoring aanbevelen aan andere patiënten.

Ook de huisartsen zijn tevreden over het totaalproject. Door dit project kunnen ze hun patiënten een goede opvolging bieden, terwijl het hen veel telefoons bespaart omdat de verpleegkundigen deze deels kunnen opvangen.  

Niet enkel voor covid-19 

Dit proefproject Transmurale Telemonitoring van covid-19-patiënten is dankzij een patiënt-gecentraliseerde multidisciplinaire aanpak veilig, effectief en vooral patiëntvriendelijk. Dat biedt ongetwijfeld perspectieven om dergelijke oplossingen in de nabije toekomst ook te ontwikkelen voor andere aandoeningen.

De combinatie van persoonlijke, patiëntgerichte begeleiding samen met nieuwe technologie om parameters vanop afstand te volgen, is absoluut een meerwaarde voor veilige en comfortabele patiëntenzorg in de toekomst. Het geïntegreerd zorgen voor een patiënt, waarbij eerste en tweede lijn elkaar ondersteunen, zal de kwaliteit voor de zorg verbeteren. 

Hoe werkt het project?

Artsen kunnen patiënten aanmelden voor dit telemonitoring zorgtraject via de zorgcentrale Z-plus. De verpleegkundigen van de zorgcentrale informeren de aangemelde patiënt en een thuisverpleegkundige komt bij de patiënt thuis met de telemonitoringbox. Die bevat meetapparatuur waarmee de patiënt zelf bepaalde parameters zoals zuurstofsaturatie, hartslag en temperatuur kan meten. Indien nodig kunnen de thuisverpleegkundigen van Mederi en/of i-mens dagelijks bij de patiënt thuis komen.

De gegevens worden automatisch opgeladen in een beveiligd dataplatform RemeCare. De mensen van de zorgcentrale Z-plus volgen de patiënten nauwkeurig 24 uur op 24 op vanop afstand, samen met de overige zorgpartners. 

Het dataplatform RemeCare, ontwikkeld door Remedus, geeft de patiënt en alle zorgverstrekkers van het multidisciplinair team de toegang tot de relevante gezondheidsgegevens en informatie. Via de app van RemeCare heeft de patiënt een veilige toegang tot het zorgpaddagboekje dat hem/haar gidst doorheen de dagelijks geplande metingen van vitale parameters en symptoomregistraties.

Naast de patiënt kunnen ook alle betrokken zorgverstrekkers hun observaties en medicatietoedieningen registreren in RemeCare. De verantwoordelijke zorgverstrekker wordt op het juiste moment op de hoogte gebracht van eventuele veranderingen in de gezondheidstoestand van de patiënt en kan dan met een (tele)consultatie het medisch beleid aanpassen indien nodig.

Er zijn ook alarmsignalen ingebouwd in geval dringende actie van een zorgverlener vereist is. Via het medisch dashboard kan de zorgverstrekker in één oogopslag een goed beeld van de gezondheidstoestand van de patiënt krijgen.  

Meer info over de thuistelemonitoring van patiënten met covid-19 in de Aalsterse regio vindt u hier.   

 


  

 


 
 
 
 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.