Video-teleconsultatie: kwaliteitsnormen voor platforms 

In punt 3.3.3 van het medicomutakkoord 2022-23 ((toekomstige) vergoede teleconsulten), staat dat "er kwaliteitsnormen zijn vastgesteld voor de gebruikte communicatieplatforms". Hoezo? Het Riziv en Frank Robben geven toelichting.

Moet de overheid de platformen voor telegeneeskunde die de artsen voor deze toekomstige consultaties op afstand zouden kunnen gebruiken, selecteren? "De facturatievoorwaarden van deze diensten vallen onder de verantwoordelijkheid van het Riziv," antwoordt de communicatiedienst, "met aandacht voor de zorgcontinuïteit en de therapeutische relatie.
In feite drongen de syndicaten op die relatie aan als er een vergoeding komt. Zo willen ze voorkomen dat patiënten worden afgevoerd naar systemen waarin elke beller voor elke klacht in contact wordt gebracht met de eerst beschikbare collega.
"Anderzijds zijn de validatievoorwaarden van de platforms de verantwoordelijkheid van het  e-healthplatform," vervolgt het Riziv. Dat wordt bevestigd door het hoofd van het e-healthplatform, Frank Robben. Hij wijst op de "goede praktijken" die worden verwacht van de platforms voor zorg op afstand die hier te vinden zijn.

Vraag van de Orde
"We hebben op vraag van de Orde heel snel, aan het begin van de pandemie, regels opgesteld. Zij vond dat het goed zou zijn voor het artsenkorps om een neutrale beoordeling te hebben."

De regels zijn opgesteld door het Comité voor de beveiliging van informatie, en ze komen overeen met minimale operationele voorwaarden. Denk aan informed consent, documenten verstrekken met persoonsgegevens via "end-to-end"-encryptie zonder dat het gebruikte platform dat vastlegt, met een betrouwbaar systeem voor de authentificatie van de identiteit van de gebruikers, enz.

"We begonnen met na te gaan of 10-15 platforms aan de criteria voldoen, ze te classificeren als aanbevelenswaardig of niet, uit te leggen waarom sommige dat niet zijn, indicaties te geven over marktpenetratie en aanvullende veiligheidsmaatregelen", legt Robben uit, wijzend op de pagina's waar bijvoorbeeld een ranglijst te vinden is handige overlegplatforms zonder fysiek contact of handig voor het uitwisselen van berichten en bestanden.

Frank Robben verwijst naar de tevredenheid hierover van Prof. Michel Deneyer, de Nederlandstalige vice-voorzitter van de Orde, en naar de feedback van zijn eigen ontmoetingen met artsen. Zij zijn op de hoogte van deze "gids". Hij voegt eraan toe dat het verificatieproces van de systemen wordt voortgezet, zonder dat dit evenwel de terugbetalingsoverwegingen in de weg mag staan.

Aanbieders en gebruikers van de apps blijven verantwoordelijk voor kwaliteit, veiligheid en naleving van regelgeving, zoals de GDPR, aldus dezelfde site.

> In het voorjaar 2X4 teleconsulten per jaar, per patiënt en arts

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.