Weer een stap dichter bij integratie videoconsulting

Bart Van den Bosch (directeur ICT UZ Leuven) kondigt aan dat het UZ Leuven samen met het AZ Turnhout start met videoconsulting om de patiënt te begeleiden. Dat door het videoconsult volledig te integreren in het KWS-dossier en niet meer te zien als een losstaand kanaal. AZ Damiaan Een doorbraak? AZ Damiaan verlaagt de drempel naar het epd alvast door de patiënt zijn dossier te laten inkijken op de Europese dag van de patiënt.

Videoconsulting wordt al langer als een veelbelovende volgende stap gezien in het EPD, maar het bleef tot nu toe overwegend bij woorden, enkele uitzonderingen niet te na gesproken zoals een Riziv-experiment dermatologie.

Een van de hindernissen – naast de terugbetaling en de deontologische bezwaren van de Orde - is ongetwijfeld de vlotte integratie van dit soort informatie in het patiëntendossier. Videobellen kost voorlopig meer energie en bij patiënten is het fenomeen nog tamelijk onbekend in een medische context. En toch is het alleen een kwestie van tijd vooraleer het dagelijkse routine wordt. Sommigen dromen al van een video-inloopspreekuur naast het videospreekuur op afspraak. Dat schept bij onze vergrijzende bevolking bijvoorbeeld mogelijkheden voor de patiënt die minder goed mobiel is. Zo kunnen we ook tijdswinst boeken bij de almaar stijgende zorgvraag terwijl de zorgbudgetten aan hun plafond zitten.

Voorspeld

Futuroloog Lucien Engelen voorspelde vorig jaar nog in zijn boek ‘Augmented health(care)’ de nakende doorbraak door 4 D’s af te bakenen die onze gezondheidszorg zullen vernieuwen. Een van die D’s, democratisering, houdt in dat de patiënt zelf niet alleen zal vragen om zelf zijn data te beheren, maar ook zal gaan aandringen op videoconsults. AZ Damiaan speelt daarop in. Het ziekenhuis verlaagt de drempel naar het epd alvast door de patiënt zijn dossier te laten inkijken op de Europese dag van de patiënt op 18 april.

Sinds de komst van smartphones, tablets en 4G – weldra 5G – zijn er hoe langer hoe minder technische hindernissen om videoconsultatie een kans te geven. Bij ons zette de Brusselse startup ViviDoctor vorig jaar 400.000 euro in om Belgische ziekenhuizen te overtuigen van de voordelen.

Volgens medeoprichter en Past CEO Sidar Ok kan men door videoconsultaties vanuit een ziekenhuis indien nodig vroeger ingrijpen en verhinderen dat een patiënt opnieuw opgenomen moet worden.

De videoconsultaties tussen ziekenhuizen en patiënten moeten een alternatief kunnen bieden bij besparingen. Concreet factureert het bedrijf een maandelijks bedrag aan ziekenhuizen. Daarbij komt nog het eigen artsennetwerk waar een consultatie 20 euro kost.

Buiten België zijn er overigens gelijkaardige bedrijven zoals  Babylon, Qare, Doctolib en Pushdoctor in Europa en KRY in Zweden. 

Sidar Ok stipte de aanvankelijke weerstand aan bij de Orde, “maar het is wel zo dat videoconsultaties levens kunnen redden én dat ze niet illegaal zijn.” Inmiddels wordt er gepraat over terugbetaling van videoconsultaties.

Lees ook :> Mijn wachtzaal is waar mijn zetel staat (Frank Ponsaert)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.