5G - "Geen haast zolang 5G-licenties niet worden aangeboden" (Maron)

Brussels minister van Leefmilieu Alain Maron wil niet overhaast te werk gaan bij de uitrol van het 5G-netwerk. Hij wil de nodige waarborgen over de gezondheids- en controlevoorschriften vooraleer enige actie te ondernemen. Dat antwoordde hij woensdagvoormidag in commissie op een vraag van Cieltje Van Achter (N-VA). Maron merkte op dat het 5G-netwerk niet kan worden uitgerold zolang de federale overheid de 5G-licenties niet te koop aanbiedt. Van Achter betreurde dat het 5G-netwerk in Brussel op de lange baan geschoven wordt.

Minister Maron erkende dat de uitrol van een 5G-netwerk van strategisch belang is voor de economie en de ontwikkeling van het Brussels Gewest, maar dat mag voor hem nooit ten koste gaan van de gezondheid van de Brusselse bevolking. Bovendien heeft een 5G-netwerk een ander zendsysteem dan dat van de 2G-, 3G en 4G-netwerken, waardoor Leefmilieu Brussel en de operatoren niet in staan zijn om het 5G-netwerk objectief te meten.

"Ik ben dan ook van plan om de nodige voorzichtigheid aan de dag te blijven leggen alvorens over te gaan tot een mogelijke wijziging van een norm die tot doel heeft het leefmilieu en de gezondheid van alle Brusselaars te beschermen", aldus Maron, die er ook op wijst dat het 5G-netwerk in ieder geval niet in Brussel of elders in België kan worden uitgerold zolang de federale overheid de 5G-licenties niet te koop aanbiedt. Vermits de regering in lopende zaken is, is het dus niet zeker wanneer de 5G-licenties verkocht zullen worden, maar "het spreekt voor zich dat ik de verkoop van deze licenties niet zal afwachten om mij in dit dossier te verdiepen".

De minister heeft Leefmilieu Brussel een stand van zaken opgevraagd over de mogelijkheid om de 5G-golven te meten en te controleren. Daarnaast zijn er nog andere vraagstukken, onder meer van gemeentebelastingen, stedenbouwkundige vergunningen, de input van de operatoren in de Smart Cite en de werkgelegenheid. In de komende weken ontmoet Maron ook de operatoren.

Voor Cieltje Van Achter wordt het dossier op de lange baan geschoven. "Het huidige regeerakkoord bevat geen ambitie om van Brussel één van de eerste Europese grootsteden met een 5G-netwerk te maken. Zo wordt de mogelijke uitrol van een 5G-netwerk heel sterk in de voorwaardelijke wijs geformuleerd. Pas nadat de impact op het milieu en de volksgezondheid, de economische efficiëntie, de gegevensbeveiliging en het respect voor de privacy geëvalueerd zijn, zal 5G misschien uitgerold worden. Minister Maron liet vandaag duidelijk verstaan dat zolang de controle en meting van de straling niet mogelijk is, er gewacht wordt met de uitrol van het 5G-netwerk."

De N-VA-fractieleidster besluit dat de uitrol van het 5G-netwerk op de lange baan wordt geschoven "in tegenstelling tot wat de Open Vld altijd al heeft beweerd".

Lees ook : EU waarschuwt voor veiligheidsrisico's van 5G

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.