EU waarschuwt voor veiligheidsrisico's van 5G

In een nieuw rapport waarschuwt de Europese Unie woensdag voor de risico's die gepaard gaan met de uitrol van 5G-netwerken. Door klaar en duidelijk te stellen welke gevaren verbonden kunnen zijn aan 5G, "de toekomstige ruggengraat van onze maatschappijen en economieën", willen de Europese lidstaten en de Commissie tegen eind dit jaar over een "gereedschapskist" met concrete beschermingsmaatregelen beschikken.

Voor alle duidelijkheid: het vertrouwen van de EU in mobiele netwerken van de vijfde generatie blijft erg groot. "Ze zullen miljarden voorwerpen en systemen met elkaar verbinden, onder meer in kritische sectoren als energie, transport, bankieren en gezondheidszorg", luidt het in het nieuwe rapport. 5G zou Europa bovendien de kans bieden om een bela ngrijke speler te worden in een globale markt. "De wereldwijde inkomsten van 5G kunnen 225 miljard euro bedragen tegen 2025. De voordelen van de omschakeling naar 5G in vier cruciale industriële sectoren - auto, gezondheid, transport en energie - kunnen oplopen tot 114 miljard euro per jaar."

Toch is grote voorzichtigheid geboden, leert het Europese rapport, dat zijn input haalde bij de risico-inschattingen die alle lidstaten deden voor hun eigen cyberveiligheid. Zo moet voor de uitrol en de uitbating van 5G-netwerken vertrouwd worden op gespecialiseerde toeleveranciers, die potentieel de toegangspoort vormen voor cyber- en andere aanvallen tegen Europese netwerkinfrastructuur. "Niet-EU-landen en door (buitenlandse, red.) overheden gesteunde actoren worden als het meest risicovol beschouwd", luidt het.

In het rapport worden geen namen genoemd, maar de Chinese technologiegigant Huawei is hier de olifant in de kamer. De Verenigde Staten ondernemen al lang pogingen om Europese beleidsmakers ervan te overtuigen om bij de uitrol van 5G-netwerken geen gebruik te maken van Chinese netwerkinfrastructuur - die van Huawei in het bijzonder. Eind september nog waarschuwde Washington dat de aanwezigheid van Chinese 5G-technologie in België een gevaar zou kunnen vormen voor de NAVO, die in ons land zijn hoofdzetel heeft.

Typisch aan 5G is dat de technologie nog meer dan zijn voorgangers van software afhankelijk is. Dat biedt niet alleen meer kansen aan mensen met slechte bedoelingen om die software te hacken, maar maakt 5G ook kwetsbaarder voor softwarefouten bij toeleveranciers en dienstverleners. Van die bedrijven is het bovendien belangrijk dat er een risico-inschatting wordt gemaakt, vooral om te zien of ze beïnvloed worden door niet-Europese mogendheden.

De gevolgen van 5G-netwerken of -infrastructuur die ten prooi vallen aan een cyberaanval, kunnen desastreus zijn. "De organisatie van democratische processen, zoals verkiezingen, zal steeds meer vertrouwen op digitale infrastructuur en 5G-netwerken. Elke vorm van kwetsbaarheid van 5G-netwerken kan uitgebuit worden om de systemen te compromitteren." Daarom moeten er robuuste risico-inschattingen worden gemaakt, in plaats van enkel op te treden wanneer het kwaad reeds geschied is, staat in het rapport te lezen. Nog voor Nieuwjaar moet de tekst de lidstaten en de Europese Unie een set concrete maatregelen bieden om de nu opgesomde risico's het hoofd te bieden.

Volgens het reeds bestaande Europese actieplan moet de uitrol van 5G voor commerciële doeleinden in 2020 aanvatten. Die uitrol is een bevoegdheid van de lidstaten en verschillende landen zijn er al mee begonnen. In België kan voorlopig geen werk gemaakt worden van de radiospectrumveiling onder geïnteresseerde spelers, omdat de verschillende overheden het maar niet eens geraken over de verdeling van de opbrengst van die 5G-licenties. In haar regeerakkoord zegt de nieuwe Vlaamse regering alvast een prioriteit te willen maken van "een zo snel mogelijke invoering van het 5G-netwerk in heel Vlaanderen".

Lees ook :

>  5G - "Geen haast zolang 5G-licenties niet worden aangeboden" (Maron)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.