Digitaal verwijsvoorschrift: efficiënter maar ook gdpr-gevoelig

Er wordt volop gedokterd aan het digitaal verwijsvoorschrift. Troeven zijn volgens het Riziv minder fouten, meer efficiëntie en een betere zorgtoegang voor voorschrijver, zorgverlener, adviserend arts en de patiënt. Addertjes onder het gras kunnen privacy- en gdpr-problemen zijn, maar daar wordt volgens het Riziv volop rekening mee gehouden.

​Mogelijke efficiëntiewinsten liggen voor de hand, en vooral interessant kan minder administratieve overlast zijn qua:

 • voorschrift doorverwijzen naar een andere zorgverlener
 • opvolgen van een voorschrift en patiënt
 • verlengen van een voorschrift
 • bijhouden en opzoeken van een voorschrift
 • aanmaken van een duplicaat van een voorschrift (patiënt verloor zijn voorschrift)
 • opvolgen van nieuwe regels, vormgeving en instructies voor een verwijsvoorschrift

Verder verbetert de toegankelijkheid tot de voorschriften voor patiënten en zorgverleners en is het voorschrift op elk moment van de dag beschikbaar. Zorgverleners kunnen beter anticiperen en ook beter beter inschatten of ze over de nodige competenties beschikken. Het digitaal verwijsvoorschrift zou de coördinatie van en communicatie tussen verschillende zorgverleners die aan eenzelfde voorschrift werken, moeten verbeteren, net zoals de follow-up.

Alles moet worden gerealiseerd via een samenwerking tussen artsen en andere zorgverleners, ziekenfondsen, patiëntenorganisaties, eHealth maar ook softwareleveranciers.

Mijlpalen voor de volgende jaren:

Eerst worden proefprojecten opgestart in drie overlappende fasen, waarbij telkens bepaalde doelgroepen van voorschrijvers en zorgverleners betrokken zijn.  Deze opdeling is gebeurd op basis van het aantal papieren voorschriften van elk van deze doelgroep.

In fase 1 komen volgende doelgroepen aan bod:

 • als voorschrijver: huisartsen en specialisten
 • als zorgverlener: thuisverpleegkundigen en zorgkundigen

Het eerste kwartaal van 2023 zal de eerste softwarerelease en de nodige ICT-infrastructuur (bv. database voor het tijdelijk opslaan van digitale voorschriften) beschikbaar zijn. Dat om de verschillende softwarepakketten van de softwareleveranciers voor eerste- en tweedelijnszorg te integreren. De geïntegreerde software zal eind 2023 volledig afgewerkt zijn voor voorschrijver, zorgverlener en patiënt. Via pilootprojecten zal deze oplossing uitgerold worden naar thuisverpleegkundigen, huisartsen en specialisten tegen het eerste kwartaal van 2024. Bij een positieve evaluatie hiervan, wordt een webapplicatie voor verpleegkundige voorschriften gelanceerd,

In fase 2 komen volgende doelgroepen aan bod:

 • als voorschrijver: huisartsen, specialisten en tandartsen
 • als zorgverlener: vroedvrouwen, orthopedist technologen, kinesitherapeuten, audiologen, audiciens, radiologen, nuclearisten, apothekers & farmaceutisch technisch assistenten en mondhygiënisten

Eind 2023 zal de softwarerelease met alle functionaliteiten voor het digitaal verwijsvoorschrift beschikbaar zijn voor integratie in de verschillende softwarepakketten van de softwareleveranciers voor eerste- en tweedelijnszorg. U kunt dan onder meer een verwijsbrief aanmaken en raadplegen, de beslissingsondersteunende tool voor radiologen koppelen en zoeken naar zorgverleners op basis van een aantal parameters zoals postcode.

Het derde kwartaal van 2024 zal de webapplicatie afgewerkt zijn voor de doelgroepen uit fase 1 en 2. De mobiele applicatie zal ook voor de patiënt afgewerkt zijn voor deze doelgroepen. Na afloop van de proefprojecten zal het digitale verwijsvoorschrift voor alle voorschrijvers en zorgverleners uit fase 1 en 2 beschikbaar zijn.

In fase 3 komen volgende doelgroepen aan bod:

 • als voorschrijver: huisartsen, artsen-specialisten, tandartsen en vroedvrouwen
 • als zorgverlener: klinisch biologen, klinische psychologen, orthopedagogen, optometristen, orthoptisten, diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten, podologen, ambulanciers niet dringend patiëntenvervoer

Eind 2025, na afloop van de proefprojecten, zullen alle voorschrijvers en zorgverleners -inclusief de doelgroepen uit fase 3- de webapplicatie voor het digitaal verwijsvoorschrift met alle functionaliteiten kunnen gebruiken. Deze zorgprofessionals zullen ook toegevoegd worden aan de mobiele applicatie voor de patiënten.

Addertjes onder het gras

Zoals gezegd zal men wel rekening moeten houden met gdpr-regels. Geen sinecure is dat omdat er zoveel partijen bij betrokken zijn. Denk aan het wetsontwerp diverse bepalingen inzake gezondheid, waarbij, toen het werd  klaargestoomd op het kabinet Vandenbroucke, "blijkbaar niemand er aanstoot schijnt aan te nemen dat het FAGG, Riziv en Smals het geneesmiddelenvoorschrift overnemen samen met het doorverwijsvoorschrift (vb. van chirurg naar verpleegkundige, van orthopedist naar kinesitherapeut, van tandarts naar stomatoloog enzovoorts)", luidde enige tijd geleden nog de waarschuwing van Bvas.

> Elektronische verwijsvoorschriften: work in progress

> "Risico overheidsbemoeizucht"

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Marc DE MEULEMEESTER

  27 februari 2023

  Je kan De Wet interpreteren naar de letter en naar “ de Geest “!
  Zal alles letterlijk zijn of zal er nog tussen de lijntjes kunnen gelezen worden ?
  Op papier wordt alles PERFEKT en : zonder schrijffouten , vooral dat laatste is belangrijk !