Betere zorg vraagt om beter gebruik van big data

“De zorg genereert enorme hoeveelheden data, maar daar wordt nog onvoldoende gebruik van gemaakt om de zorg te verbeteren”, zo stelt prof. Robert Verheij van Tilburg University.

In zijn oratie op vrijdag aanstaande gaat bijzonder hoogleraar Robert Verheij in op de vraag wat ervoor nodig is om beter gebruik te maken van big data. Prof. Verheij kijkt in zijn onderzoek naar het gebruik, de kwaliteit en de bruikbaarheid van zogenaamde real world data. Steeds vaker worden dit soort gegevens, die het zorgsysteem zelf voortbrengt, gebruikt om de zorg te verbeteren. Maar in hoeverre zijn die daarvoor geschikt? Hoe regel je de zeggenschap van burgers over hun gegevens? Wat moeten onderzoekers weten over de herkomst van gegevens om ze verantwoord te kunnen gebruiken? En wat is de rol van de burger hierbij?

“Het is belangrijk na te gaan in hoeverre de verzamelde gegevens geschikt zijn voor al die verschillende doelen waarvoor we ze willen gebruiken. Het is ook cruciaal dat we ook daadwerkelijk leren van data. Dat is niet alleen een technisch vraagstuk. Machine learning en artificial intelligence krijgen vaak de meeste aandacht als het gaat om ‘big data’, terwijl de uitdaging óók zit in het creëren van de juiste omstandigheden voor kwaliteit en toegankelijkheid van data. En natuurlijk voor het leren zelf”, aldus de professor.

Prof. dr. Robert Verheij spreekt zijn oratie uit op vrijdag 17 september om 16.15 uur aan Tilburg University. Titel rede: Het datalandschap als voedselbos voor een lerend zorgsysteem. De rede is online te volgen via deze link: https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/agenda/inaugurele-rede-ra-verheij

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.