#BHCT19: na succesvol congres op weg naar een Witboek

Bij de eerste verjaardag van de lancering in maart 2018 nam Building Healthcare for Tomorrow (BHCT) de uitdaging aan om een ‘connected healthcare conference’ te organiseren. Het werd een mooi succes en zo manifesteert BHCT zich als een onmisbare speler in het licht van de ommekeer die voorspeld wordt in de toekomstige organisatie van de gezondheidszorg.

In haar openingstoespraak schetste medeoprichter Karolien Haese de uitdagingen voor onze gezondheidszorgstelsels: "De regeringen vestigen enorm veel hoop op de digitale transitie, de patiënt zal de motor van zijn gezondheid worden."

Zorgverleners, patiënten, ondernemers en consultants kregen de kans om met het stemkastje in de hand allen hun mening te geven. Een evenwichtig samengesteld publiek (Vlamingen en Franstaligen, jong en oud, man en vrouw) kwam opdagen, onder meer dankzij de (digitale) steun van NumeriKare, De Specialist en In4Care.

Connected health voor betere zorg?

Drie panels gingen in debat. Het eerste panel debatteerde over de impact van voorspellende geneeskunde, DNA-testen en voorspellende statistische modellen. 90% van het publiek beschouwt "Voorspellende geneeskunde als hefboom voor preventieve geneeskunde". Al snel concentreerde de discussie, gemodereerd door Stijn Coolbrandt (BeHealth), zich op het gevaar van stigmatisering, schuld of discriminatie van de patiënt.

Margot Cloet, uitvoerend directeur van Zorgnet-Icuro en voormalig kabinetschef bij minister Vandeurzen, pleitte ervoor om gezondheidsvaardigheden te verbeteren en zelfs het vak gezondheidzorg in te voeren in het onderwijs specifiek voor preventieve geneeskunde. Daarmee surfte ze voort op het begrip van BHCT van de "patiënt-burger". De arts wordt verzocht zijn patiënt te informeren en hem te begeleiden bij zijn risicobeheer, in een echte medische ‘decision sharing’.

Is het de machine of de mens die beslist?

De stemkastjes werden opnieuw geactiveerd bij het tweede panel dat zich concentreerde op deze kwestie: een geneeskunde die algoritmegestuurd wordt bij beslissingen kan de kosten beheersen, de zorgkwaliteit en het humane karakter bevorderen. Valérie Kokoszka, Centre for Medical Ethics Lille, gaf richting aan de reflectie over "Hoe kunnen we kunstmatige intelligentie vertrouwen er zonder enig begrip van of controle over te hebben?"

Of:  zonder vertrouwen, geen zorgrelatie. Dokter Gilbert Bejjani wierp geamuseerd op toen het over de ‘black box’ van algoritmes ging: "Kunnen we ook wel vertrouwen op de zwarte doos van de hersenen van de dokter waar we geen zicht op hebben?”

“Geplaatst voor de massaal te beheren informatie en 40% onjuiste diagnoses is technische hulp niettemin onvermijdelijk. Voor artsen duurde het 100 jaar vooraleer ze de thermometer gebruikten… daarom is dit het moment om niet te lang te wachten met deze nieuwe diagnostische hulpmiddelen. Uiteraard in een klimaat van noodzakelijke "democratische transparantie".

Het derde panel met als moderator Bart Collet onderzocht het begrip ‘verzelfstandigde patiënt’. Patiënten worden gesensibiliseerd voor het belang van de zorgrelatie en Hervé Deladrière, medisch directeur van IRIS-Sud, wou komaf maken met "misplaatst paternalisme". Conclusie van het publiek bij een nieuwe voting na het debat: de voorkeur gaat naar een betere betrokkenheid van de patiënt en een geïndividualilseerde zorg in een combinatie van digitale hulpmiddelen en menselijke ondersteuning.

En de GAFA?

De technische giganten Google, Amazon, Facebook en Apple (sommigen spreken ook van Gafam met de m van Microsoft) investeren massaal op het gebied van e-health: cloud, data, verbonden objecten, preventieve aanpak en chronische monitoring. Hun strategieën zijn polymorf en ze hebben zakken vol geld. Sanofi ging een partnership aan met Alphabet (moederbedrijf van Google) voor $500 miljoen. De voting van het publiek gaf aan dat de Gafa-stappen in de gezondheidszorgmarkt vooral zullen leiden tot gemengde financieringssystemen.

Het debat leverde misschien geen technische en wetenschappelijke informatie voor bollebozen op, maar had de verdienste dat het essentiële vragen over de toekomst van de gezondheidszorg niet uit de weg ging en het veld aftastte, op weg naar een Witboek.

Wat als die ‘connected health’ nu eindelijk is waartoe we moeten komen? Om een gezondheidszorg te bereiken die ver staat van het medisch jargon en technisch discours, een gezondheid die zorgverleners met elkaar verbindt en met de zorg, en het gezondheidszorgsysteem met de burger…

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.