Een toolbox voor eerste hulp bij digitalisering

Digitalisering is het antwoord op veel uitdagingen in de zorgsector, maar kan problemen opleveren wanneer zorgverleners onvoldoende digitaal geletterd zijn. Om zorginstellingen daarbij te helpen is er de We-c@re Toolbox.

De Toolbox is een handleiding aangevuld met allerlei werkinstrumenten. En een antwoord op een heus probleem: één op de vijf zorgverleners heeft geen digitale basisvaardigheden.

“Om kwaliteitsvolle zorg te verlenen aan de zorgvrager is onder meer communicatie, coördinatie en continuïteit nodig. Hiervoor wordt steeds meer informatietechnologie ingeschakeld als ondersteunend middel. Ook in de ouderenzorg vindt deze evolutie plaats, bijvoorbeeld het elektronisch patiëntendossier van de zorgvrager. Dat maakt dat van de zorgverleners wordt verwacht dat ze voldoende digitaal vaardig zijn.” Voor haar masterproef ‘Digitale vaardigheden van zorgverleners werkzaam in de ouderenzorg’, faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (UGent) wilde Anneleen De Roo een zicht krijgen op de digitale vaardigheden van zorgverleners in de ouderenzorg. Met een cross-sectionele vragenlijst peilde ze naar het niveau van de digitale vaardigheden bij de doelgroep en de determinanten die hierop een invloed hebben. Deze meting werd uitgevoerd bij 427 zorgverleners in zeven woonzorgcentra, zes dagcentra en in de thuisverpleging.

Moeilijkheden met het EPD
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat 21,0% van de zorgverleners moeite heeft met de basisvaardigheden zoals informatie zoeken en documenten printen. Bijna de helft (48,1%) van de zorgverleners beschikt niet over de  vaardigheden om gebruik te maken van functies in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Determinanten zijn leeftijd, opleiding, functie en de houding ten opzichte van digitalisering tonen significante verschillen op vlak van de digitale vaardigheden.

Haar conclusie? “Veel zorgverleners in de ouderenzorg beschikken vandaag niet over voldoende vaardigheden om effectief en efficiënt te kunnen werken met een elektronisch patiëntendossier. Ouderenzorgorganisaties hebben er alle baat bij om hun medewerkers te ondersteunen bij het verkrijgen van digitale vaardigheden. Wanneer zorgverleners over onvoldoende digitale vaardigheden beschikt, heeft digitale technologie geen zin.”

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.