Is ChatGPT een betere therapeut dan artsen en therapeuten?

Als een tutorial met als titel ‘Comment transformer ChatGPT en thérapeute?’ (‘Hoe van ChatGPT een therapeut te maken?’) 5,3 miljoen keer bekeken wordt, dan roept dat vragen op. Zou ChatGPT een goede therapeut zijn? Tekst en uitleg van de dokters Antoine Baldacci en Etienne-Karl Duranté (APHP, Paris) op het Congrès de l’Encéphale* https://www.encephale.com/Congres.

Uit een onderzoek dat onlangs gepubliceerd werd in JAMA Internal Medicine bleek dat 78,6% van de antwoorden van ChatGPT op 195 vragen adequater waren dan die van ervaren artsen (1). We gaan hier niet in op de manier waarop deze artificiële intelligentie de gegevens heeft geïntegreerd, maar we kunnen ons wel afvragen of ChatGPT over de nodige medische kennis beschikt en of het een relevant hulpmiddel kan zijn voor artsen.

Evidence-based

Uit een literatuuronderzoek blijkt dat ChatGPT-4 voor 90% correcte antwoorden geeft op de USMLE (United States Medical Licencing Examination), het Amerikaanse certificeringsexamen, terwijl 65% voldoende is voor het behalen van een licentie (2). Dezelfde vaststelling werd gedaan in Japan, waar ChatGPT-4 een score van 70,1% scoort op het GM-ITE (General Medicine In-Training Examination), terwijl coassistenten in de algemene geneeskunde een gemiddelde score van 55,8% halen (3).

Een Nederlandse studie met veertig psychiatrische vragen (epidemiologie, behandeling en diagnose) toont dan weer aan dat ChatGPT-3 alleen gemiddeld 8/10 scoorde, beter dan wanneer de psychiater met ChatGPT werkte (7,6/10) of zonder ChatGPT (gemiddeld 6,7/10) (4). Tot slot toonde een Israëlische studie aan dat ChatGPT net zo goed was als artsen in het inschatten van het risico op suïcide (5).

Ondanks deze indrukwekkende gegevens heeft geen enkele studie het gebruik van ChatGPT in de dagelijkse praktijk gevalideerd, en nog minder in de psychiatrie, vooral omdat ChatGPT fouten kan maken bij het identificeren van het probleem en het suggereren van onderzoeksopties. Dit roept uiteraard vragen op, maar suggereert dat ChatGPT kan worden gebruikt door de behandelaar wanneer hij of zij wordt geconfronteerd met een complexe casus, op voorwaarde dat hij of zij wordt voorzien van nauwkeurige gegevens over de ziektegeschiedenis, het klinisch onderzoek en de resultaten van bijkomend onderzoek.

Hoe kan ChatGPT artsen helpen?

Om dat te achterhalen, hebben de twee psychiaters van de APHP een klinische casus uit de interne geneeskunde uit het ECNi-boek, Paris-Descartes-conferenties in 2019, en een klinische casus uit de psychiatrie uit het boek ‘Cas cliniques en Psychiatrie’ gepubliceerd door Lôo en Olié in 2009, voorgelegd aan ChatGPT. Dit toonde aan dat ChatGPT in staat is om de aangeleverde gegevens te begrijpen en een relevante diagnose te suggereren, terwijl het ook wegen opent waar de arts niet noodzakelijkerwijs aan zou denken.

Een ander voordeel van ChatGPT is dat het 50 talen beheerst, waardoor het mogelijk is om de taalbarrière te doorbreken en publicaties te vertalen voor nascholing, of zelfs een artikel te schrijven in een andere taal dan de moedertaal.

Tot slot kan ChatGPT in de (nabije) toekomst gesproken taal overbodig maken, wat het mogelijk zou maken om spoedeisende behandelingen te vereenvoudigen of te communiceren met buitenlandse collega’s met behoud van de eigen stem (iedereen spreekt zijn eigen taal, die in realtime wordt vertaald).

  • *Baldacci A, Duranté E. ChatGPT au banc d’essai. Session ‘Chat GPT est-il un bon psy ?’. Encéphale 2024.

   1. Ayers JW, Poliak A, Dredze M, et al. Comparing Physician and Artificial Intelligence Chatbot Responses to Patient Questions Posted to a Public Social Media Forum. JAMA Intern Med. 2023 Jun 1;183(6):589-596. doi:10.1001/jamainternmed.2023.1838

   2. Brin D, Sorin V, Vaid A, et al. Comparing ChatGPT and GPT-4 performance in USMLE soft skill assessments. Sci Rep. 2023 Oct 1;13(1):16492. https://doi.org/10.1038/s41598-023-43436-9

   3. Watari T, Takagi S, Sakaguchi K, et al. Performance Comparison of ChatGPT-4 and Japanese Medical Residents in the General Medicine In-Training Examination: Comparison Study. JMIR Med Educ. 2023 Dec 6;9:e52202. doi: 10.2196/52202

   4. Luykx JJ, Gerritse F, Habets PC, Vinkers CH. The performance of ChatGPT in generating answers to clinical questions in psychiatry: a two-layer assessment. World Psychiatry. 2023 Oct;22(3):479-480. doi: 10.1002/wps.21145

   5. Levkovich I, Elyoseph Z. Identifying depression and its determinants upon initiating treatment: ChatGPT versus primary care physicians. Fam Med Community Health. 2023 Sep;11(4):e002391. doi: 10.1136/fmch-2023-002391

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Marc DE MEULEMEESTER

  28 februari 2024

  Ik vraag mij af of diene Chat ook zoveel geduld heeft om in ruil voor 1 aalmoes te luisteren naar al hun miserie !!