Knelpunten en oplossingen papierloos voorschrift (Recip-e)

Waar liggen, twee maanden na de uitrol van het volledig gedematerialiseerde  geneesmiddelenvoorschrift, nog knelpunten? Hier volgen de resultaten na een eerste evaluatie. Op basis daarvan stelde Recip-e een dynamisch actieplan op met oplossingen.

Steeds minder artsen geven nog een print mee met hun patiënten. Ze sensibiliseren hen om hun medicatie via een app of met hun eID op te halen bij de apotheker. Patiënten vinden in steeds groteren getale de weg naar die apps. Nog dit jaar lanceert de overheid de app “MijnGeneesmiddelen” die elke burger gratis zal kunnen gebruiken. 

Hieronder vindt u een overzicht van de gekende knelpunten bij het gedematerialiseerd voorschrift, en de mogelijke oplossingen.

Digitale vreemdelingenkaarten (= Belgische eID)

·      De betrokken administraties werken aan testexemplaren voor de kaarten.

·      Het eHealth-platform zal in de toekomst een lijst van geteste types van identiteitskaarten op zijn website publiceren.

Aan voorschrijvers wordt geadviseerd om voor vreemdelingenkaarten níet uit te gaan van het gedematerialiseerd voorschrift. Dus moet u voorlopig nog een bewijs van elektronisch voorschrift meegeven op papie. Of de patiënten met een dergelijke kaart kunnen dat bewijs ophalen via één van de bestaande apps (na identificatie via itsme). Denk aan  www.mijngezondheid.be, www.myhealthviewer.be of een andere (web)app zoals Helena, VoorschriftOpZak. Dat laatste is enkel een optie als de patiënt overweg kan met één van de bestaande apps.

Nieuwe Belgische identiteitskaarten

De nieuwste identiteitskaarten kunnen nog niet door alle eID-lezers gelezen worden. De integratie met een nieuwe eHealth-connector in de software van voorschrijvers is minder complex dan in die van apothekers. De lezing van nieuwe kaarten zal dus sneller mogelijk zijn bij de arts dan bij de apotheker, maar om voorschriften volledig papierloos te kunnen afhalen moet de lezing ook mogelijk zijn in de apotheek.

Oplossing: vanaf 1 januari 2022 zullen alle nieuwe eID-kaarten werken in de apotheek. Tot eind 2021 moeten artsen nog een bewijs van elektronisch voorschrift meegeven op papier en/of de patiënten met een dergelijke kaart kunnen dat bewijs ophalen via één van de bestaande apps (na identificatie via itsme), enkel als de patiënt overweg kan met één van de bestaande apps.

Rijksregisternummer

Een elektronisch voorschrift ophalen via het rijksregisternummer is mogelijk, maar enkel als de patiënt zijn of haar eID in de 15 maanden voordien ten minste één keer heeft ingelezen in de apotheek. Recip-e raadt voorschrijvers aan om hun patiënten steeds te vertellen dat ze hun eID het best meenemen naar de apotheek. Geeft de patiënt aan toch enkel met het rijksregisternummer naar de apotheek te gaan, dan is het advies is om níet uit te gaan van het gedematerialiseerd voorschrift. Dus dan moet u nog een printbewijs meegeven van het elektronisch voorschrift.

Pasgeborenen

Pasgeborenen ontvangen hun rijksregisternummer en hun ISI+ -kaart3 meestal pas na twee maanden. Als zij voordien medicatie nodig hebben, is er nog geen gebruiksvriendelijke manier voor de ouders om die “papierloos” af te halen.

Tegen begin 2022 zullen pasgeborenen binnen de 24 uur een rijksregisternummer krijgen en ook sneller een ISI+-kaart ontvangen, dus dan moet dit probleem van de baan zijn. Intussen

Kunt u een klassiek papieren voorschrift meegeven als de pasgeborene nog geen rijksregisternummer heeft. Heeft hij dat wel, maar nog geen ISI+ -kaart, dan geeft u het best nog een papieren bewijs van elektronisch voorschrift mee. Als de ouders aangeven dat ze digitaal willen werken en ze weten hoe ze als ouder kunnen inloggen op www.mijngezondheid.be in naam van de pasgeborene, kan er ook met een digitaal bewijs van elektronisch voorschrift gewerkt worden.

Problemen bij de patiënt (eID)

Klassieke problemen met de eID maken dat een patiënt de kaart niet kan gebruiken om het voorschrift op te halen. Denk bv. aan verlies van de eID, een vervallen kaart, een kaart die geblokkeerd is maar later toch opnieuw gebruikt wordt… Als een eID geblokkeerd, vervallen of ongeldig is, kan die niet gebruikt worden in de apotheek.

Als u bij de inlezing van de eID vaststelt dat de kaart niet geldig meer is, is het advies om níet uit te gaan van het gedematerialiseerd voorschrift. Dan moet u dus voorlopig nog een bewijs van elektronisch voorschrift meegeven op papier (print) of op zijn minst de RID-code.

Snelheid van voorschrijven

Aan de software van de voorschrijvers is op 22 oktober 2021 een tool aangereikt om meer voorschriften tegelijk te kunnen aanmaken. Daardoor zal u tot 30 voorschriften (in plaats van 10) kunnen aanmaken zonder een nieuwe sessie te moeten openen. Voorschrijvers met een softwarepakket dat die tool implementeert, zullen de performantie van het gedematerialiseerd voorschrijven dan ook gevoelig zien toenemen.

Storing bij een van de actoren in de keten

Probleem: er kan zich een storing voordoen bij een actor in de dematerialisatieketen, waardoor het onmogelijk is om een elektronisch voorschrift af te leveren of op te halen.

Dan kan u een klassiek papieren voorschrift gebruiken.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Frank JONGENEEL

  24 november 2021

  En wat met de diplomaten , de medewerkers van de Ambassades, de Nato, Eurocontrol die GEEN chip op hun (al dan niet Belgische) identiteitskaart hebben?
  Wat met buitenlanders op vakantie / doorreis?

  `We zullen nog een tijdje op papier blijven werken, vermoed ik ...

 • Marc DE MEULEMEESTER

  18 november 2021

  Het probleem van papierloos voorschrijven voor pasgeborenen zal opgelost zijn vanaf 1/1/2021 omdat samen met de nageboorte een Apple 11 telefoon afgeleverd wordt door de baarmoeder !