Medicomut: update van de regels voor een nieuwe versie van de sumehr

De medicomut van afgelopen nacht kaartte een "update van de regels van sumehr" aan. Wat is er aan de hand?

"We vernamen dat de overheid van alle GMD's zal verwachten dat de productie van sumehrs naar behoren werkt", zegt Luc Herry, vicevoorzitter van de BVAS.  Naast dit soort standaardisatie van softwaremogelijkheden, "komen we nu bij een meer precieze, meer gecodificeerde sumehr. We hebben het hier over sumehr 2 (versie 2, nvdr] een opgewaardeerde versie dus, en er werd een hele reeks principes genoemd om de vaagheid weg te werken die er nog altijd is over de tool, de inhoud en het gebruik", zegt dr. Bauval (GBO).

Welke principes? Dat de sumehr een gevalideerde 'sanitaire foto' van een bepaald tijdstip is die dient voor de continuïteit van de zorg. Dat elke patiënt recht heeft op een sumehr, maar ook het recht om te weigeren dat bepaalde -gevoelige- elementen niet opgenomen worden. In dat geval zal de huisarts moeten vermelden dat er sprake is nalatigheid was (en zijn patiënt ervan verwittigen dat die omissies een risico inhouden).

Er werd ook bevestigd dat de auteur van de sumehr de huisarts-titularis is van het GMD van de patiënt (of desgevallend een collega van de groepspraktijk) en dat alleen de patiënt en de arts -die een therapeutische relatie hebben- toegang hebben tot de sumehr.

Het mechanisme dat de laatste  gepubliceerde sumehr de vorige vervangt, is van toepassing. Op de medicomut werd gespecificeerd dat een patiënt slechts één sumehr kan hebben, bewaard in soort kluis in de eerste lijn. Als er een wijziging van de relevante gezondheidsgegevens is, moet er een update van zijn sumehr volgen. De bijgewerkte en opnieuw gepubliceerde versie moet de vorige versie 'overschrijven'.

En wat met de aansprakelijkheid? Kan een huisarts op het matje geroepen worden wanneer een medische interventie door een collega als ongepast wordt beoordeeld op basis van een verouderde of onvolledige sumehr? Enerzijds wordt de huisarts gevraagd om regelmatig nieuwe versies van de sumehr te publiceren (*), "maar anderzijds wordt er gezegd dat iedereen die een sumehr raadpleegt zich er altijd van bewust moet zijn dat de 'foto' niet altijd 100% up-to-date  is", zegt Marcel Bauval. "En dat we  dan moeten putten uit andere bronnen, te beginnen met de anamnese en recente verslagen van consultaties of ziekenhuisopnames”.

Volgens de syndicalist meten de regels voor het goed gebruik binnenkort verspreid worden door het Riziv, via de gebruikelijke kanalen.

(*) De frequentie en de voorwaarden zullen bepaald worden door de medico-mut, zo staat te lezen op het document van het Riziv.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Anthony CORNELISSEN

    23 juni 2019

    Als ze gecodeerde info willen, dat ze dan eens eerst zorgen voor up-to-date codes en vooral bruikbare codes.
    Als je zelfs het woord appendicitis niet in terug vindt dan schort er wel iets en werk ik ongecodeerd verder