Informaticapech van 12 juni: Frank Robben geeft tekst en uitleg

In een interview preciseert Frank Robben, administrateur-generaal van het  eHealth-platform, dat er bij de panne geen sprake was van een malafide aanval en ook niet van een manipulatiefout. “Geen enkel gegeven ging verloren”.

“Het is de eerste keer dat we geconfronteerd worden met zulk een ernstige systeemfout”, zegt Frank Robben. “Kort samengevat kan de je de panne vergelijken met het ontvangen van een vraag waarvan je niet weet aan wie je het  antwoord moet geven”.

“Normaal gezien verlopen de transacties via een load balancer die ze doorstuurt naar de applicatieservers en erover waakt dat geen enkele virtuele machine een te grote werkload krijgt en dat de responstijden kloppen.  Bij de panne was er een desynchronisatie, per vergissing, een bug in de software van een extern bedrijf tussen de load balancer en de applicatieservers in de Oracle-ware.”

“Bij machinepech, nemen andere machines meestal over. Maar in dit geval, en om een of andere reden, waren alle machines besmet, de bug verspreidde zich via de software zelf. Meestal wordt een dergelijk incident opgelost binnen een half uur -als het probleem geïdentificeerd wordt-, maar we moesten beslissen om alles uit te schakelen. Net zoals in de geneeskunde, moet je op een bepaald ogenblik de best mogelijke beslissing nemen.”

Frank Robben stelt een aantal mogelijke verbeteringen voor; een business continuity plan waarbij men kan functioneren, ook als de informatica het laat afweten omdat elk systeem, hoe goed ook, fouten kan maken. Een dergelijk plan werd uitgewerkt voor apotheken, en werkte al gedeeltelijk, maar zo’n plan moet er zijn voor alle beroepen, meent Robben. Andere mogelijke verbeteringen zijn snellere communicatie met zorgverstrekkers  en crisisbeheer voor technici op het terrein. Ter herinnering: de panne duurde van 9.30 tot 15 uur.

>Binnenkort: het volledig interview met Frank Robben

Lees ook: “We zullen actie moeten ondernemen tegen het geknoei met eHealth

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.