Projectathon: een succes voor alle eHealth partners

Met 150 deelnemers was de eerste Belgische eHealth Projectathon op 22 en 23 februari jongstleden een mooi succes. Dat zegt Cécile Rochus, communicatieverantwoordelijke van Abrumet. “Wij wilden van meet af aan alle verschillende partners betrekken. Zowel de artsen, de ontwikkelaars van software als de informaticadirecteurs van onze ziekenhuizen. Tijdens de tweedaagse hebben de actoren onder meer overlegd over de de manier waarop een of ander proces geïntegreerd kan worden in hun ziekenhuis.”

De opdracht van Abrumet is om zorgprofessionals te helpen om eHealth te integreren in hun werk. “Met dit initiatief konden we alle betrokkenen aansluiten op elk ecosysteem.”  

Informatie organiseren

Het is een grote uitdaging voor de komende jaren, het zo goed mogelijk organiseren van het technisch uitwisselen van medische informatie op een veilige manier zodat alle patiënten en alle zorgprofessionals in België gebruik kunnen maken van de talrijke applicaties. Om de kwaliteit van de zorg te verbeteren leidde het samenbrengen van eHealth experts door Abrumet, lifetech.brussels (hub.brussels), IHE Belgium en Agoria tot de verduidelijking van het potentieel van Brusafe+, de server voor het gestructureerd uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen zorgverstrekkers in België en buiten de landsgrenzen. Voor minister Didier Gosuin was deze Projectathon belangrijk. “Door in te zetten op interoperabiliteit kunnen we me de Brusafe+ kluis multidisciplinaire data uitwisselen tussen verschillende zorgverstrekkers. Zo kan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een betere continuïteit van de zorg aanbieden.”

De evolutie versnellen

Cécile Rochus wijst op de tijdswinst die Brusafe+ kan opleveren voor startups. “De toegangspoort zorgt ervoor dat nieuwe applicaties zich niet in verbinding moeten stellen met een ziekenhuis, dan met een ander ziekenhuis en dan nog een ander ziekenhuis of zorgcentrum. Het vermijdt het eindeloos moeten herhalen van dezelfde procedures. Dankzij Brusafe+ zijn ze voor eens en altijd connected.” Tijdens de tweedaagse konden IT-ontwikkelaars de interoperabiliteit van hun software testen met het Brussels Gezondheidsnetwerk via het gebruik van IHE-profielen (Integrating the Healthcare Enterprise). “Zo zien ze de meerwaarde en de voordelen van het werken met internationale normen.”

Betere communicatie met collega’s

Professor Vincent Dubois, medisch directeur van Epsylon wees op de hedendaagse uitdagingen. “Alle artsen moeten gesensibiliseerd worden om nog meer medische informatie te structureren en om de communicatie met andere zorgverstrekkers te verbeteren. Zo kunnen artsen ook sneller de informatie vinden die van het grootste belang is bij de zorg voor een patiënt.”

Het uitwisselen van gestructureerde gegevens tussen zorgverstrekkers in de eerste lijn is meer dan ooit een prioriteit voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. “Het delen van gestructureerde gegevens is essentieel. En om gegevens te kunnen delen moeten zorgprofessionals over een tool beschikken om de gegevens beter te structureren. De keuze van de software is belangrijk en moet het mogelijk maken om de rijkdom van gestructureerde gegevens te behouden en bijvoorbeeld niet in pdf publiceren, maar in een gestructureerd formaat. Brusafe+ maakt dat mogelijk, onder meer dankzij de IHE-normen”, zo besluit Cécile Rochus.

> Lees ook:

Brusafe+ & Projectathon: zorgverstrekkers met patiënten verbinden in het Brussels Gezondheidsnetwerk

De Projectathon e-gezondheid vindt plaats op vrijdag 22 februari 2019

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.