Terugbetaling teleconsultaties aangepast vanaf 1 augustus, maximum van 4 bijgeschaafd

In principe wordt de terugbetalingsregeling teleconsultaties, die op heel wat kritiek stuitte en daarom diende bijgestuurd te worden door een werkgroep, (tijdelijk) officieel vanaf 1 augustus. Het Verzekeringscomité van het Riziv keurde daaromtrent alvast een voorstel goed.

De weg die nu moet worden gevolgd naar publicatie in Het Staatsblad, vergt nog wel wat tijd zodat 1 augustus nipt zal worden volgens kenners, maar dat wordt toch de richtdatum, zeggen waarnemers.

Eerdere discussies, onlangs nog in de medicomut, legden nog enkele essentiële verbetertips bloot. Die worden nu alvast tijdelijk ingecalculeerd in afwachting van het definitieve rapport van de werkgroep. De belangrijkste wijziging is ongetwijfeld dat de huidige beperking van 4 telefonische en 4 videoraadplegingen per patiënt per arts wegvalt. Daarnaast wordt het gebruik van teleraadplegingen tijdens de huisartsenwachtdienst ook mogelijk.

Vermoedelijk levert dit alles geen extra kosten op voor de begroting, want men stelde vast dat in realiteit de cijfers van het gebruik van de huidige beschikbare verstrekkingen zelden de maximale frequentie van 4 per arts per patiënt per kalenderjaar halen. Dan nog bouwt men wat dat betreft een zekerheidsmechanisme in budgettair.

Specifiek voor de videoraadplegingen gelden dan de volgende voorwaarden:
- de communicatie verloopt via een tool met end-to-end encryptie;
- de communicatie wordt niet op het gebruikte platform opgeslagen;
- ook extrafuncties van de tool buiten video- of audiocommunicatie - zoals de uitwisseling van documenten - moeten binnen de wettelijke bepalingen vallen voor de gebruikers.

In de praktijk is een eigen bijdrage voorzien van de patiënt, verduidelijkt minister Vandenbroucke intussen: 4 euro voor een videoconsult en 2 euro voor een telefonisch consult, en in beide gevallen slechts 1 euro als de patiënt een Omnio-statuut heeft. Die bijdrage zal worden gefactureerd via derdebetaler.

Voor een telefonische raadpleging zullen artsen dan nog 10,38 euro kunnen aanrekenen. Daarvan is 2 euro dus voor rekening van de patiënt. Voor videoraadplegingen bedraagt het honorarium 23,06 euro, waarvan 4 euro remgeld.

Vier voorwaarden voor terugbetaling
Om een consultatie op afstand te kunnen terugbetalen, moet aan vier voorwaarden zijn voldaan:
- Het moet gaan om een consult bij een arts die de patiënt al raadpleegde, bij een specialist naar wie een andere arts hem of haar heeft doorverwezen, of bij een huisartsenwachtdienst.
- Ze moet door de patiënt worden aangevraagd en door de arts worden goedgekeurd.
- De arts moet tijdens de raadpleging toegang hebben tot het dossier van de patiënt.
- Het platform dat voor een videoconsult wordt gebruikt, moet veilig zijn en in overeenstemming met goede praktijken.

De voorbije maanden werkte een wetenschappelijke reflectiegroep een voorstel uit voor de optimale organisatie en financiering van raadplegingen op afstand door huisartsen.

Een van de conclusies van de reflectiegroep is dat de discussie over raadplegingen op afstand onlosmakelijk verbonden is met een breder debat over het financierings- en organisatiemodel, in het bijzonder van de huisartsen. De raadplegingen op afstand zullen in het kader van die werkzaamheden ten gronde bekeken worden.> Vanaf de lente: 2x4 teleraadplegingen per jaar per patiënt en per arts

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.