Isa: een valdetector voor ziekenhuizen en RVT’s

Het aantal 60-plussers zou tegen 2050 verdubbelen, en het is een feit dat valpartijen bij oudere mensen vaak leiden tot een aanzienlijke morbiditeit. Er kunnen verschillende maatregelen genomen worden om de hoge incidentie van valpartijen te verminderen, zowel thuis als in het ziekenhuis.

De incidentie van valpartijen in diensten Geriatrie bedraagt 1,5 per bed en per jaar. “Dat aantal is vermoedelijk lager dan het werkelijk aantal valincidenten. Het zou eerder gaan over acht per bed en per jaar, blijkt uit een studie die we publiceerden”, zegt Jérôme Laurent-Michel, verzorger en oprichter van het bedrijf MintT. De verpleegkundige en zijn technische staf zijn er in geslaagd een toestel te ontwikkelen dat het verzorgend personeel verwittigt wanneer iemand valt of een potentieel gevaarlijke verplaatsing maakt in zijn kamer.

Over de patiënt

De algoritmes in de infrarode sensor kunnen de relatieve positie van objecten in een kamer driedimensionaal analyseren en nagaan of de patiënt gevallen is, in bed ligt, stapt, enz.” Die informatie kan de aandacht van het verzorgend personeel wekken zodat die snel kunnen ingrijpen.

Vandaag wordt in de Triamant flats en rusthuizen bij Sint-Truiden de impact van het systeem geëvalueerd wat de daling van het aantal valpartijen betreft. Inmiddels tekenden de ontwerpers de getuigenissen op van verpleegkundigen die zeggen dat het voor hen een geruststelling is om te weten wat ze kunnen verwachten wanneer ze een kamer betreden. “Bovendien wordt het systeem door patiënten niet gezien als een inbreuk op hun privacy”, aldus Jérôme Laurent-Michel.

Begrijpen wat er is gebeurd

Naast het preventief effect is het ook interessant om de omstandigheden van de valpartijen te kennen. Is de patiënt uit bed gegleden of had hij moeite met opstaan? Het zijn gegevens die in het algemeen en om recidieven te vermijden belangrijk zijn. “De betrouwbaarheid is ons belangrijkste doel. We hebben een doeltreffend algoritme op punt gesteld dat toelaat alle valtypes te registreren en tegelijkertijd de vals positieve incidenten te minimaliseren. De eerste testen waren overtuigend. De volgende stap begint nu in samenwerking met een universitair centrum in Brussel. Het doel is artificiële intelligentie in te kunnen zetten die moet toelaten om bepaalde gedragspatronen die een valpartij kunnen voorspellen te begrijpen.”

Op termijn, zal Isa© gekoppeld kunnen worden aan het globaal medisch dossier van de patiënt. Indien mogelijk zal het ook de impact kunnen registreren van bepaalde procedures of geneesmiddelen op het gedrag van de patiënt en op zijn valrisico.

At the bedside, what you know and what you don’t know: a 3D dataset for ageing studies.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.