Een nieuw Belgisch medtech-fonds, haalt € 20 miljoen op

WHITE FUND is een nieuw Belgisch early-stage particulier investeringsfonds dat zich volledig concentreert op de sector van de medical devices. De financiële draagkracht van het fonds bedraagt € 20 miljoen. Het fonds wil een tiental veelbelovende medtechprojecten in België financieren.

De medtechsector, die de engineeringwetenschappen ten dienste stelt van de medische wereld, nam de laatste jaren een hoge vlucht. De sector streeft naar een positieve impact op de gezondheidszorg door middel van instrumenten, software, implantaten of uitrusting met toegevoegde waarde op diverse niveaus: ondersteuning bij het stellen van diagnoses, therapeutische oplossingen, vereenvoudiging van de medische praktijk, optimalisatie van het zorgtraject van de patiënt, &h ellip;

Het idee voor de oprichting van WHITE FUND is afkomstig van Joanna Tyrekidis en Benoit Fellin, twee specialisten in de begeleiding en financiering van technologie-start-ups en investeringsverantwoordelijken bij Noshaq (het vroegere Meusinvest). Er is een vraag naar een gestructureerd en structurerend particulier fonds dat in staat is om de vroege ontwikkelingsfasen van medtechprojecten te ondersteunen.

Medtechbedrijven vertonen een eigen levenscyclus en economische realiteit, met specifieke uitdagingen, onder andere inzake regelgeving. Men dient hiermee rekening te houden in een zeer vroege fase, vanaf de structurering van het project,” aldus Joanna Tyrekidis en Benoit Fellin. “Maar het gaat ons om meer dan financiering. Wij wilden een project ontwikkelen dat meer algemeen tegemoetkomt aan de zwakke punten die veel van deze bedrijven in deze ontwikkelingsfase vertonen.

Nadat zij hun ideeën hadden afgetoetst bij erkende ondernemers uit dit domein, startten zij in oktober 2018 hun fondsenwerving. Zij wilden niet alleen belangrijke Belgische financiële partners enthousiast maken, maar ook partners uit de sector zelf, met toegang tot experts in de gezondheidszorg en tot artsen, om alle deelnemende bedrijven een aanzienlijke toegevoegde waarde te kunnen bieden.

Twaalf maanden later is de oprichting van WHITE FUND een feit, met een eerste closing op € 20 miljoen. De investeerders van het fonds omvatten onder andere Marc Nolet, SFPI-FPIM, Invest For Jobs, finance&invest.brussels, Noshaq, Ogeo Fund, Solidaris en het CHU van Luik. Het fonds heeft de ambitie om de volgende maanden nog € 10 miljoen aan extra middelen op te halen.

Concreet zal WHITE FUND gedurende 5 jaar jaarlijks in 2 ¬of 3 dossiers investeren, telkens voor € 2 miljoen tot € 3 miljoen per project, in 2 of 3 financieringsronden. België zal de geografische investeringshorizon zijn, maar deelname in opportuniteiten in aangrenzende zones is niet uitgesloten. Er wordt vooral gemikt op “early stage” ondernemingen die minstens over een proof-of-concept van hun technologie en objectieve tractie-indicatoren voor de markt beschikken. Er liggen momenteel een vijftiental projecten ter studie op domeinen als medische beeldvorming, cardiologie of het opsporen van ademhalingsproblemen.

Het fonds stelt zich tot doel om de pre-commercialisering van projecten en de start van de verkoop daadwerkelijk te ondersteunen, met een exitdoelstelling van 5 tot 7 jaar. Investeringsaanvragen worden geanalyseerd en opgevolgd door een selectiecomité met experts uit de medtech- en investeringssectoren, naast een team professionals met complementaire profielen en ervaring.

WHITE FUND is een Belgisch fonds dat zijn nationaal karakter ten volle uitspeelt. België beschikt over zeer sterke competenties, met hooggekwalificeerde ingenieurs, hoogwaardige opleidingen, een hoge gezondheidszorgkwaliteit, internationaal gerenommeerde medisch specialisten en chirurgen, expertisecentra voor klinische studies in verband met nieuwe technologieën, een uitgebreid netwerk van KMO's en een historische aanwezigheid van grote spelers op dit domein. “Onze aandeelhouders investeren in een gespecialiseerd fonds dat hen niet alleen uitzicht op financieel rendement biedt, maar ook bijdraagt aan de structurering van een sterk ecosysteem en het creëren van banen.

Momenteel wordt de Raad van Bestuur van het fonds samengesteld. Hij zal worden voorgezeten door een onafhankelijk bestuurder met aanzienlijke ervaring op het domein van de gezondheidszorg.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.