Volgens minister Frank Vandenbroucke staat AI centraal in de (r)evolutie van de gezondheidszorg

In een exclusief interview geeft minister Frank Vandenbroucke zijn optimistische visie op de rol van kunstmatige intelligentie (AI) in de evolutie van de gezondheidszorg. Volgens Vandenbroucke betekent AI een grote vooruitgang dankzij de mogelijkheid om gegevens uit de hele medische wereld te gebruiken. Deze unieke eigenschap stelt elke professional in de gezondheidszorg in staat om bij te dragen aan de verbetering van AI-systemen. Zo bevordert AI het delen van kennis en samenwerking, aldus de minister.

De minister wijst in het interview op een aantal veelbelovende initiatieven in ziekenhuizen en de thuiszorg, meer bepaald op het vlak van monitoring en zelfmanagement op afstand. Om deze digitale innovatie te ondersteunen, “hebben we ziekenhuizen een budget van 20 miljoen euro ter beschikking gesteld, dat kan worden ingezet op basis van projecten die verbonden zijn met de eerstelijn, de patiënt zelf of zijn mantelzorgers, om digitale innovatie te stimuleren die geïntegreerde zorg over de grenzen van zorgberoepen en zorglijnen heen vergemakkelijkt, die een positieve impact heeft op de werkdruk en die zorgt voor de introductie van AI”.

Volgens de minister is het essentieel dat de ontwikkeling van deze technologieën plaatsvindt in samenwerking met de belanghebbenden in de gezondheidszorg, om hun relevantie en gebruiksgemak in het veld te garanderen. “Digitale hulpmiddelen moeten hulpmiddelen blijven. Ze zijn geen doel op zich en ze moeten gebruiksvriendelijk zijn. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de realiteit op het terrein, verloopt de ontwikkeling best in samenwerking of co-creatie met de toekomstige gebruikers, de spelers in de gezondheidszorg.”

Minister Vandenbroucke uitte ook zijn bezorgdheid over de digitale kloof en de impact ervan op de toegankelijkheid van de zorg. Hij benadrukte het belang van het verbeteren van de toegankelijkheid van digitale medische technologieën voor iedereen, waarbij vooral aandacht moet worden besteed aan populaties die minder vertrouwd zijn met technologie. “Het verbeteren van de toegankelijkheid tot digitale medische technologieën is synoniem met het verbeteren van de toegankelijkheid tot de zorg. Digitale geletterdheid wordt daarom een essentieel onderdeel van de volksgezondheid, en dat is iets waaraan de overheid bijzondere aandacht moet besteden.”

Dit interview benadrukt de overtuiging van de minister dat AI en digitale tools essentiële hefbomen zijn om de gezondheidszorg te transformeren. Maar de minister benadrukt ook dat deze hulpmiddelen in dienst moeten blijven staan van de mens en geen doel op zich mogen worden. De ontwikkeling van deze technologieën moet daarom inclusief zijn, om ervoor te zorgen dat de voordelen van digitale innovatie alle segmenten van de bevolking bereiken.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.