Ziekenhuisdata niet langer naar Rusland (3M)

Ter herinnering: bijna twee jaar geleden ontstond een controverse naar aanleiding van een onderzoek van de krant Le Soir en het tijdschrift Médor. Sommige medische gegevens van Belgische ziekenhuizen zouden immers naar Rusland worden getransfereerd.

"Ziekenhuisgegevens die bekend staan als "gevoelig" of zelfs "zeer gevoelig" worden momenteel bewaard in de kantoren van een onderaannemer van het Amerikaanse bedrijf 3M in Rusland, en deze transfer wordt niet gdpr-proof georganiseerd," beklemtoonden de twee media.

Met de oorlog in Oekraïne leek de kwestie nog gevoeliger te liggen. We namen contact op met 3M en kregen te horen: "Na onze activiteiten in Rusland opnieuw te hebben geëvalueerd, hebben we besloten om al onze activiteiten daar op te schorten. 3M Belgium werkt niet langer samen met partners in Rusland."

Naleving gdpr

Al bijna 20 jaar werkt 3M België nauw samen met Belgische ziekenhuizen om kwaliteitsbenchmarks te creëren en objectief te vergelijken "terwijl de patiëntgegevens worden beschermd en de vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd", aldus het bedrijf. "Momenteel kozen 83 Belgische ziekenhuizen vrijwillig om deel te nemen aan ons benchmarkingprogramma. De beveiliging van Belgische medische gegevens en de naleving van de gdpr is voor veel artsen en ziekenhuismanagers een punt van zorg."

3M herinnert eraan dat het bedrijf zich ook op dit niveau "volledig inzet om te voldoen aan alle toepasselijke wetgeving, waaronder gdpr. In volledige transparantie en in overeenstemming met de gdpr verstrekken we ziekenhuizen gegevensverwerkingscontracten en een beschrijving van de gegevensbeschermingsmaatregelen, zodat ze kunnen beoordelen of ze aan het contract voldoen of vragen of zorgen over het contract hebben."

"Deze maatregelen garanderen dat de verwerking van ziekenhuisdata beperkt en veilig is en alleen voor benchmarkingdoeleinden wordt gebruikt. Belangrijk is dat noch 3M, noch onze onderaannemers individuele patiënten kunnen identificeren aan de hand van de doorgegeven gegevens en dat de gegevensoverdracht op een gecodeerde manier gebeurt. Alle gegevens in het benchmarkingportaal van 3M worden fysiek opgeslagen in de Europese Economische Ruimte (EER) en we stellen ziekenhuisspecifieke protocollen op om de omvang van de gegevens die ze ons doorgeven, tot een minimum te beperken."

> Hoe komen Belgische gegevens in Rusland terecht?

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.