eHealth-Monitor 2017 : de vele kansen van eHealth

Eind vorige maand kwam de eHealth-monitor 2017 van Nictiz -het Nederlands e-health expertisecentrum- en het NIVEL -Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg- uit, vijf jaar na de eerste monitor.

Uit de monitor van dit jaar blijkt in elk geval dat er veel kansen zijn voor e-health. Bewust keuzes maken over het waarom en voor wie is dan ook essentieel voor zinvol gebruik van e-health, aldus NIVEL. “Om de opschaling van zinvolle e-health te stimuleren zou de nadruk meer moeten liggen op het bevorderen van gebruik daar waar e-health toegevoegde waarde biedt,” concludeert Lies van Gennip, directeur van het Nictiz.

Uit de resultaten van de eHealth-monitor 2017 komen verschillende voorbeelden naar voor waaruit blijkt dat e-health relevant is voor zorggebruikers en zorgverleners. In het geval van online inzage ervaren chronische patiënten voordelen zoals sneller inzicht in eigen geneesmiddelengegevens en meer betrokkenheid bij de behandeling. Bij de verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg vindt meer dan de helft gebruik van een digitale toepassing voor het uitvoeren van de dubbele medicatiecontrole noodzakelijk. Hierdoor is het voor een tweede zorgverlener mogelijk om op afstand te controleren of de juiste geneesmiddelen wordt toegediend. Op dit moment geeft slechts 23% van de Nederlandse verpleegkundigen aan dat controles digitaal worden uitgevoerd.

Nog een voorbeeld waaruit de bereidheid voor digitale oplossingen blijkt is dat 49% van de medisch specialisten graag een overzicht van de medicatiegegevens wil ontvangen van de apotheek wanneer een patiënt wordt opgenomen. Daarnaast liggen er kansen voor het gebruik van onder andere telemonitoring: 48% van de huisartsen wil hier gebruik van maken bij patiënten met diabetes, maar heeft hier nog geen concrete plannen voor.

Roland Friele, adjunct-directeur NIVEL: “Om van e-health een succes te maken, is het nodig om te bepalen waarom je het wil gebruiken en is aandacht nodig voor de implementatie ervan. E-health wordt dan een onderdeel van het zorgproces en zorgverleners kunnen samenwerken om optimaal gebruik te maken van elkaars kennis en kunde.”

Om doelmatig gebruik van e-health te stimuleren, doen Nictiz en het NIVEL een aantal aanbevelingen.

  • Zorgaanbieders kunnen helpen nut en noodzaak te verhelderen voor patiënten zodat duidelijk is waarom e-health wordt ingezet, voor wie, met wie en op welk moment.
  • Overheid en ICT-leveranciers kunnen nog meer inzetten op het verbeteren van digitale gegevensuitwisseling en dubbele medicatiecontrole, zodat patiëntgegevens altijd beschikbaar en up-to-date zijn.
  • Opleidingsinstituten kunnen studenten ervaring laten opdoen met e-health en er een onderdeel van de opleiding van maken.
  • Software-ontwikkelaars en zorgaanbieders kunnen zorgen dat eindgebruikers betrokken worden bij de ontwikkeling van e-health, maar ook bij een goede ondersteuning bij het gebruik ervan.
  • Beroepsverenigingen kunnen zorgverleners ondersteunen en zorgen dat zij op de hoogte zijn van de mogelijkheden van e-health en ook dat regels, werkwijzen en richtlijnen helder zijn.

> De eHealth-Monitor infographic

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.