Het delen van gezondheidsgegevens: wijziging van de wet op het eHealth-platform

De Ministerraad heeft in tweede lezing een wetsontwerp goedgekeurd dat een belangrijke update voorstelt van de manier waarop gezondheidsgegevens worden gedeeld via het eHealth-platform. Ook de functies en regelgeving van de ISI+-kaart evolueren.

Een van de fundamentele diensten van dit platform - gewijd aan de elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens - bestaat uit een referentiemap. Deze geeft informatie over waar patiëntgegevens zijn opgeslagen, met behoud van de integriteit en vertrouwelijkheid ervan.

De wet bepaalt nu dat deze locatiereferenties mogen worden verstrekt zonder de geïnformeerde toestemming van de patiënt, tenzij deze zich hiertegen uitdrukkelijk verzet. Deze juridische nuancering komt voort uit het belang om snelle toegang tot deze informatie mogelijk te maken, met name in noodsituaties, en er tegelijkertijd voor te zorgen dat patiënten zelf toegang kunnen krijgen tot hun informatie.

ISI+: digitalisering en aanpassing van de sociale identiteitskaart
Ook de ISI+-kaart, die voornamelijk wordt gebruikt om kinderen te identificeren bij de terugbetaling van zorgkosten, en mensen die geen elektronisch identiteitsdocument hebben, ziet zijn functies en voorschriften evolueren. Naast de fysieke versie zal het mogelijk zijn om de kaart in elektronisch formaat uit te geven, bijvoorbeeld toegankelijk via een mobiele applicatie.

Het wetsontwerp, dat is goedgekeurd door de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit, is ter ondertekening voorgelegd aan de koning voordat het wordt ingediend bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.