Medisch dossier - "Verzekeringsartsen die frauderen moeten streng gestraft worden"

Zowel het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) als de GBO reageren verontwaardigd en geschrokken over expertiseartsen die frauderen en de privacy van patiënten te grabbel gooien voor het eigen gewin van de verzekeringen. "Verzekeringsartsen die frauderen, moeten streng gestraft worden", benadrukt het platform.

Paul De Munck (GBO en Kartel) noemt de feiten ernstig als ze bewezen zijn. "De autoriteiten moeten onmiddellijk reageren, licht werpen op deze zaak en, als er misbruik is geweest, de overtredende artsen openlijk straffen. Dit reikt verder dan de medische sfeer, het is een maatschappelijk probleem dat de privacy aantast."

Hij herinnert eraan dat zijn syndicaat "al jaren waarschuwt" tegen de risico's van automatisering ten koste van alles, met inbegrip van die van de kwaadwillende derde die 'over de schouder van de patiënt kijkt' in elektronische archieven door hem onder druk te zetten. Er is een gebrek aan parlementair debat over deze risico's.

VPP: "Vertrouwen onderuiitgehaald"

Het systeem van een elektronisch patiëntendossier dient volgens het VPP "om kwaliteitsvolle en continue zorg te leveren aan patiënten en om patiënten goed te informeren over hun eigen zorg en behandeling". "Het is een systeem dat gebaseerd is op vertrouwen. Dat vertrouwen wordt compleet onderuit gehaald door het misbruik door deze verzekeringsartsen", benadrukt het platform.

Het VPP vraagt dat er strengere scheidingslijnen komen voor expertiseartsen en behandelde artsen die op dit moment de twee jobs combineren en dus een risico vormen inzake inzage in het elektronisch patiëntendossier. "We vragen ook dat er strenge sancties komen voor de overtreders van de privacy van de patiënt en dat de betrokken verzekeringsmaatschappijen de dossiers van de patiënten heropenen en hen een faire behandeling van hun verzekeringsdossier geven, aldus het platform.

Voorts vindt het VPP belangrijk dat in het toekomstige federaal regeerakkoord werk wordt gemaakt van onafhankelijke expertiseartsen, los van verzekeringsmaatschappijen.

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw vertegenwoordigt meer dan 115 patiëntenverenigingen en ijvert voor kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg op maat van de patiënt en zijn omgeving.

Lees ook:

Medisch dossier: verzekeringsarts kijkt mee

Medisch dossier: verzekeringsarts kijkt mee
"'Inbreken' in medische dossiers kan enkel uitzonderlijk" (kabinet De Block)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.