Online zelfhulp ook voor mensen met ernstige depressie, angst of stress

Ook mensen die al jaren rondlopen met ernstige depressie, angst en stress symptomen gebruiken zelfhulp met resultaat, blijkt uit cijfers van MijnKwartier.be. Het online herstelprogramma MijnKwartier.be is al door meer dan 17.000 deelnemers gebruikt sinds het in 2011 is ontwikkeld. 'MijnKwartier.be' zal hersteltijdresultaten gebruiken om deelnemers voor de start aan het programma te kunnen laten zien wat een realistische verwachting is voor symptoomreductie.

Dr. Paul Koeck (foto), oprichter van het succesvolle online herstelprogramma MijnKwartier.be, nodigt artsen uit om juist aan online zelfhulp te denken bij patiënten die al jarenlang kampen met ernstige depressie, angst of stress gerelateerde symptomen. Het overgrote deel van de deelnemers van MijnKwartier.be valt in deze doelgroep, inclusief deelnemers die al tientallen jaren hebben geworsteld met hun symptomen voordat ze aan het programma begonnen.

Uit onderzoek, dat is gepresenteerd op het Wereldcongres Psychiatrie 2023 in Wenen, blijkt dat 83% tot 93% van deze personen met langdurige en ernstige klachten verlichting van symptomen in depressie, angst en stress ervaart in slechts 5 weken. Is dat dé oplossing voor lange wachtlijsten of te snel medicatie opstarten?

Hersteltijden

Het online herstelprogramma MijnKwartier.be is al door meer dan 17.000 deelnemers gebruikt om te herstellen van depressie, angst en stresssymptomen sinds het in 2011 is ontwikkeld. Onderzoek naar de deelnemers van het online herstelprogramma 'MijnKwartier.be' laat zien dat het programma veel wordt gebruikt door mensen die al minstens een jaar rondliepen met klachten, tot wel meer dan 40 jaar, voordat ze met het programma startten. De overgrote meerderheid had vooraf aan het programma zware tot zeer zware symptomen op het gebied van angst, depressie en/of stress (gemeten volgens de DASS-21).

Om deze groep nog beter te ondersteunen, heeft 'MijnKwartier.be' onderzoek gedaan naar de hersteltijden. Het onderzoek, gepresenteerd bij het World Congres Psychiatry 2023 in Wenen, laat zien dat het belangrijk is om klachtenduur en symptoomzwaarte mee te nemen bij het voorspellen van de gemiddelde hersteltijd. Opvallend genoeg maakt het voor de hersteltijd daarbij niet uit of iemand naast depressie symptomen ook angst of stress symptomen heeft of andersom.

Handige hersteltijdvoorspellingen helpen arts en patiënt
'MijnKwartier.be' zal deze resultaten gebruiken om voortaan deelnemers voor de start aan het programma te kunnen laten zien wat een realistische verwachting is voor symptoomreductie, op basis van hun eigen scores op de zelftest (de DASS-21). Van de personen die meer dan een jaar lang met klachten rondliepen en die vooraf aan het programma donkerrood (‘extremely severe’) scoorden op depressie symptomen, scoort 31,3% groen (‘normal’) na 4 programmaweken en scoort 36,3% groen (‘normal’) na 5 programmaweken. Na 5 programmaweken is 81% van de deelnemers met een donkerrode score op depressie verbeterd naar een groene (‘normal), gele (‘mild’) of oranje (‘moderate’) score, en nog 7,4% is verbeterd naar lichtrood (‘severe’).

Ook beschikbaar voor huisartsen en specialisten

MijnKwartier.be' zalt deze informatie ook beschikbaar stellen voor (huis)artsen en specialisten, zodat zij ook realistische verwachtingen kunnen communiceren met hun patiënten. De deelnemers betalen zelf voor het programma, en kiezen er ook zelf elke maand voor om al dan niet door te gaan met het programma.

Met de nieuwe inzichten uit dit voorspellingsmodel kunnen deelnemers en verwijzers betere keuzes maken over de programmaduur en beslissen of aanvullende medicatie of therapie noodzakelijk is. Dat helpt de arts om niet te snel of onnodig medicatie op te starten.

Door vooraf te weten of je patiënt "op schema" zit kan het zorgsysteem preventief ontlast worden bij diegenen die geen aanvullende therapie of medicatie nodig hebben omdat hun symptomen tijdens het programma zelf snel opklaren. Deze informatie kan ook helpen bij patiënten te motiveren om door te zetten op moeilijke momenten, of om in te schatten hoelang iemand vervangen moet worden op de werkvloer.

Verder kijken dan de cijfers
Wel onderstreept de arts achter 'MijnKwartier.be', Dr. Paul Koeck, dat cijfers ook niet alles zeggen. ‘We vinden het heel belangrijk om kwantitatief onderzoek te gebruiken om ons programma en de samenwerking met verwijzers te blijven verbeteren. Maar de individuele beleving is uiteraard ook belangrijk. Zo heb ik laatst nog een bericht gekregen van een deelnemer die uit zichzelf contact opnam om te vertellen hoe Mijn Kwartier voor haar had gewerkt. Ze vertelde me dat ze al van alles had geprobeerd, inclusief verschillende therapievormen, zelfs ziekenhuisopname en medicatie, maar 'MijnKwartier.be' het enige was dat uiteindelijk werkte om weer ‘in het groen' te komen.'

'Een andere deelnemer vertelde me dat ze al jaren het programma volgt. Door haar uitzonderlijke genetische vorm van biologische depressie blijft ze niet vanzelf permanent ‘in het groen', maar het programma helpt haar om ermee om te kunnen gaan en zichzelf stabiel in het groen te houden door haar dagelijkse actieve deelname. Dat was het voor haar waard.'

'En van weer andere deelnemers heb ik gehoord dat ze het programma gebruiken in combinatie met andere zorg. Ze starten bijvoorbeeld weer voor een maand of twee met 'MijnKwartier.be' wanneer de begeleidende psycholoog tijdelijk niet beschikbaar is of als ze zelf een zware periode hebben waardoor ze wat extra hulp nodig hebben. Anderen starten voor het eerst met 'MijnKwartier.be' tijdens de wachtperiode op een wachtlijst. Dit is uiteraard ook zeer waardevolle informatie om het programma nog meer aan te laten sluiten bij de verschillende problematieken en wensen.'

Medisch Netwerk MijnKwartier.be
Als arts kan je eenmalig gratis toegang geven tot het programma aan een bekende of aan een patiënt door je met je Rizivnummer aan te melden op het Medische Netwerk 'MijnKwartier.be'. Dit netwerk is opgericht om de samenwerking tussen arts en deelnemer te bevorderen. Je meldt je als arts aan op www.MijnKwartier.be/medisch-netwerk en ontvangt meteen een QR code waarmee je eerste patiënt het programma 30 dagen gratis kan volgen, terwijl al je toekomstige patiënten 10 dagen extra gratis krijgen om langer aan hun herval preventie te werken of nieuwe vaardigheden aan te leren die hun helpen toekomstige stressoren beter te hanteren.

Hoe werkt het online herstelprogramma MijnKwartier.be?
Het dagelijkse actieve herstelprogramma MijnKwartier.be begeleidt je patiënt elke dag één kwartier om zelf stap voor stap de vicieuze cirkel van stress, angst of depressie te doorbreken en om te buigen naar eenvoudige oplossingen die werken. Het programma is gestoeld op de principes uit oplossingsgerichte en cognitieve gedragstherapie.

Meer informatie is te vinden op www.MijnKwartier.be. Hier kunnen artsen en patiënten ook de gratis zelftest invullen. Op de resultatenpagina van de zelftest is een voorspellingsgrafiek te zien voor de mensen die in rood of donkerrood scoren op de DASS-21. Deze grafieken zitten ook in het vooruitgangsrapport dat de deelnemer wekelijks ontvangt en kan delen met de behandelende arts.

Voorbeeld van de voorspellingsgrafiek van een patiënt die meer dan een jaar kampt met depressie symptomen en 'donkerrood' scoort op depressie in de zelftest:

 

 

 

> Programma eclatant succes op sociale media

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.