Riziv volgt voorschrijven geneesmiddelen korter op

Het Riziv neemt een aantal maatregelen om de kwaliteit van het voorschrijven van geneesmiddelen te beïnvloeden. Dat door de keuze van het geneesmiddel binnen het therapeutisch arsenaal te optimaliseren qua effectiviteit en kosten; en door het ‘volume’ van voorschriften te rationaliseren van bepaalde groepen van geneesmiddelen.

Die 'zachte beïnvloeding' of 'nudging' was al aangekondigd door de Riziv-top in een dubbelinterview. Pedro Facon, adjunct-administrateur-generaal van het Riziv, verwoordde het zo: "We werken een stuk efficiënter, ook met ons nieuwe team audit ziekenhuizen. Verschillende rapporten zijn de jongste tijd afgerond, onder meer over zorguitstel. Er is een opdracht gelanceerd om beslissingsondersteunende technologie voorschrijven medische beeldvorming in de dossiers van de voorschrijvers te kunnen opnemen. Met guidelines en nudging. Als we in het elektronisch dossier van een voorschrijvende arts op zijn scherm de uitleg geven over wat wanneer geïndiceerd is, sturen we licht zonder dat we de therapievrijheid inperken.”

Om welke klasses van geneesmiddelen gaat het?

  • Benzodiazepines
  • Gabapentine/pregabaline
  • Opioïden
  • PPI
  • Statines
  • Antidepressiva
  • Antipsychotica
  • Antibiotica

De rapporten ‘geneesmiddelenverbruik' van de betrokken klasses van geneesmiddelen kan u raadplegen op het web: Geneesmiddelen - Naar een gezond België (gezondbelgie.be)

De Nationale Commissie artsen-ziekenfondsen en de verantwoordelijken van de beroepsorganisaties hebben zich akkoord verklaard om bijzondere aandacht te schenken aan het voorschrijven van deze klasses van geneesmiddelen. Dit met het oog op het optimaliseren van de keuze van het geneesmiddel binnen het therapeutisch arsenaal, zowel op vlak van werkzaamheid als kost, en het rationaliseren van het volume van voorschriften voor deze klasses van geneesmiddelen en indien mogelijk, het verminderen van het volume van voorschriften.

Richtlijnen voor het ‘goed gebruik’ 
Door het engagement van de voorschrijvers om bijzondere aandacht te schenken aan het voorschrijven van de betrokken klasses van geneesmiddelen wil het Rizv komen tot:

  • een vermindering van misbruik van bepaalde geneesmiddelen komen: benzodiazepines, opioïden, gabapentine/pregabaline (wat zou moeten leiden tot een besparing van 4 miljoen euro op jaarbasis)
  • een beheersing van de volumes PPI’s, statines, anti-depressiva, antipsychotica, opioïden, antibiotica. Wat zou moeten leiden tot een besparing van 20 miljoen op jaarbasis.

Via de  inventaris vindt u actuele richtlijnen (toestand september 2022), de consensusteksten voor de betrokken klasses van geneesmiddelen en andere relevante informatie voor het goed gebruik van deze klasses van geneesmiddelen.

Monitoring
Het voorschrijven van deze klasses van geneesmiddelen zal gemonitord worden en een evaluatie van de evolutie van het volume van voorschrijven en de uitgaven zal uitgevoerd worden en dit op basis van de ‘nulmeting’ uitgevoerd in augustus 2022 door de Directie Farmaceutisch Beleid.

Een  stand van zaken toont het volume van voorschrijven (in Defined Daily Doses DDD), de evolutie van gebruik van geneesmiddelen en de uitgaven van het RIZIV voor de betrokken klasses van geneesmiddelen aan op 1-08-2022 (cijfers 2021).

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.