Stijging prikincidenten aanleiding sensibiliseringscampagne Safety (BeMedTech)

Van maart 2020 tot maart 2021 vonden er ruim 1,46 miljoen prik- en snijongevallen plaats in zorginstellingen in de EU. Dat is een stijging met maar liefst 22% ten opzichte van het jaar voordien. Om meer aandacht te vragen voor het belang van veiligheid in zorginstellingen, lanceert beMedTech (de Belgische federatie van medische technologie) de sensibiliseringscampagne Safety.

De campagne werd gepland ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Verpleegkunde. Marnix Denys, managing director van beMedTech: “Verpleegkundigen staan meer dan ooit onder druk. Dat maakt een veilige werkomgeving des te belangrijker, voor hun eigen gezondheid en welzijn én voor dat van hun patiënten. Samen met onze leden roepen we daarom op tot een proactief veiligheidsbeleid.”

Uit een bevraging van verpleegkundigen en medisch laboratoriumtechnologen in België1 blijkt duidelijk dat prik- en snijongevallen ook in ons land vaak voorkomen. Maar liefst 55% van de respondenten rapporteerde minstens één zo’n ongeval in haar of zijn carrière. De meeste ongevallen deden zich bovendien voor in de kamer van een patiënt. Als dat gebeurt bij een patiënt met een infectieziekte (bijv. hepatitis B, hepatitis C, hiv/aids), loopt de verpleegkundige een groot risico om zelf besmet te raken.

Een belangrijk pijnpunt is dat Belgische zorgverleners vaak niet het veiligste materiaal gebruiken dat beschikbaar is. Zo wordt bij ons bij slechts 15% van de injecties een veilige naald gebruikt tegenover 45,5% in Nederland. Bij een bloedafname is amper 11% van de gebruikte naalden in België veilig tegenover 86% in Nederland. En kijken we naar intraveneuze katheters, dan is 87% veilig in Nederland tegenover 55% in België.

Vijf duidelijke boodschappen

Met de campagne Safety roept beMedTech alle betrokkenen in de zorg op om samen meer aandacht te hebben voor de veiligheid van zorgmedewerkers. De federatie schuift daarbij vijf kernpunten naar voren:

  • Betere rapportering en monitoring: prik- en snijongevallen worden vaak niet gemeld. Er is naar schatting een onderraporting van maar liefst 40 à 75% van prik- en snijongevallen. Verplichte registratie in een centraal register
  • Meer gebruik van veilig materiaal.
  • Veiligheidsbudget voor zorginstellingen.
  • Opleiding en sensibilisering: onderzoek toont ook aan dat het risico op dergelijke ongevallen beduidend lager ligt bij goed getrainde zorgverleners. Naast opleiding is ook sensibilisering belangrijk. Een veilige werkomgeving creëren vergt een bepaalde mindset waar je continu aan moet bouwen.
  • Bindend wettelijk raamwerk en beter toezicht.

Alle info over de campagne is hier terug te vinden.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.