Tijdelijke afwijking e-privacy in strijd seksueel misbruik

Het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de EU en onderhandelaars van het Europees Parlement hebben gisteren een akkoord bereikt dat providers verder toelaat om vrijwillig gegevens te delen met politie en justitie om het seksueel misbruik van kinderen op het internet te voorkomen en te bestrijden. Het gaat om een tijdelijke afwijking van de e-privacy.

Annelies Verlinden, Belgisch minister van Binnenlandse Zaken: "Providers de mogelijkheid geven om vrijwillig kindermisbruik op het internet te melden zonder dat ze daarbij de Europese privacywetgeving overtreden, is nodig om samen deze belangrijke strijd te voeren. Maar de ambitie van ons Belgisch Voorzitterschap gaat veel verder. We moeten alles in het werk stellen om onze kinderen een veilige omgeving te bieden, zowel offline als online. Daarom steunen we het wetsvoorstel van de Europese Commissie om te komen tot een permanente verordening met regels die seksueel misbruik van kinderen op het internet echt aan banden kunnen leggen."

Met het akkoord kunnen providers - zoals sociale mediaplatformen - vrijwillig gegevens delen met politie en justitie in de strijd tegen het seksueel misbruik van kinderen op het internet. Om dit voor de providers mogelijk te maken, moet worden voorzien in een tijdelijke afwijking op de bestaande Europese privacyregelgeving. Omdat de eerdere toegestane afwijking van augustus 2021 komt te vervallen in augustus 2024, was er nood aan het nieuw akkoord. De afwijking loopt tot 3 april 2026. Weliswaar blijft het voor de providers een mogelijkheid om dit doen, er is dus nog geen sprake van een verplichting.

België wil als voorzitter van de Raad van de Europese Unie deze mogelijkheid ombuigen naar een verplichting.

Het wetsvoorstel van de Europese commissie, dat dateert van mei 2022,  legt de providers verschillende verplichtingen op om het seksueel misbruik van kinderen op het internet tegen te gaan. Het gaat dan onder meer over het inzetten van detectietechnologie, het rapporteren van feiten aan de bevoegde diensten, het verwijderen van content en het blokkeren van URL’s.

Daarnaast voorziet het wetsvoorstel in de oprichting van een Europees Agentschap om de bovenvermelde verplichtingen van de providers te omkaderen en te ondersteunen en om preventieve en onderzoeksmatige activiteiten uit te voeren.

Meldpunt

Child Focus, de Belgische stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen, ontving in 2022 1.832 meldingen van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen via het meldpunt  ‘misbruikbeelden.be’. Een melding bevat vaak meerdere websites of platformen, waarachter honderden beelden schuilgaan.

Het National Center for Missing and Exploited Children, een internationale non-profit organisatie met als opdracht het vinden van vermiste kinderen en het verminderen van slachtofferschap en seksuele uitbuiting van kinderen, kreeg in 2022 wereldwijd maar liefst 32 miljoen meldingen, waarvan er 50.000 betrekking hadden op België.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.