Uitgebreide toegang tot patiëntengegevens: Bvas zegt nee tegen eHealth

Het patiëntenplatform en Bvas hebben volgens Bvas een stokje gestoken voor de voor de zomer aangekondigde uitbreiding van de matrix eHealth tot alle beroepen in de gezondheidszorg. Er zal over moeten worden gesproken en het resultaat wordt niet vóór de herfst verwacht. Het syndicaat stelt al drie voorwaarden. Het Vlaams Patiëntenplatform nuanceert.

De vergaderingen worden voortgezet in het gebruikersoverlegcomité (GOC) van het platform e-health, waarin de syndicaten van alle beroepen in de gezondheidszorg en twee patiëntenverenigingen zijn vertegenwoordigd. Sinds enkele maanden werkt de GOC aan een hervorming van de toegang van gezondheidswerkers tot gegevens uit patiëntendossiers.

Sinds patiënten hun toestemming voor het delen van hun gegevens op de netwerken (RSW, Abrumet, Cozo, ...) hebben laten registreren, is de toegang tot niet-artsen strikt beperkt gebleven tot de essentiële gezondheidswerkers. Bijvoorbeeld, alleen de chronische behandelingen van SUMEHR voor apothekers. Een matrix bepaalt welke beroepsgroep welk type document kan zien van de documenten die elektronisch worden gedeeld.

Onder druk van apothekers, verpleegkundigen, kinesitherapeuten en tandartsen wordt sedert enkele maanden gediscussieerd over een ruimere openstelling van de toegangsmatrix voor deze beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg.

Buitensporig project
Enkele maanden geleden leidden de debatten van de GOC tot een "revolutionair" project: het openstellen van de toegang tot alle gegevens voor alle gezondheidswerkers: "De paradigmaverschuiving". De Ligue des Usagers des Soins de Santé (Liga van gebruikers van de gezondheidszorg) of de Franstalige tegenhanger van het Vlaams Patiëntenplatform had haar bezorgdheid kenbaar gemaakt aan de minister van Volksgezondheid.

De minister legde de GOC op om haar paradigmarevolutie op te schorten "tot grote tevredenheid van Bvas", aldus Dr. David Simon, bestuurder van het syndicaat.

Eén stap terug, twee vooruit?

"De uitbreiding van de toegangsmatrix ligt nu op tafel. Het valt te voorzien dat dit slechts één stap terug is, bedoeld om gerust te stellen, maar dat die snel zal worden gevolgd door twee stappen vooruit in de richting van de beruchte "paradigmaverschuiving", waarbij iedereen toegang heeft tot alle gegevens in het patiëntendossier."
Bvas vindt de voorgestelde nieuwe matrix buitensporig. Deze mening wordt gedeeld door het Vlaams Patiëntenplatform, dat zich onlangs zeer negatief heeft uitgelaten over dit onderwerp.

De verontwaardiging van het patiëntenplatform en Bvas heeft de voor de zomer aangekondigde uitbreiding van de matrix tot staan gebracht. Er zal over moeten worden gesproken en het resultaat wordt niet vóór de herfst verwacht.

Het Vlaams Patiëntenplatform nuanceert een en ander: "We steken geen stokje voor de uitbreiding van de toegang maar willen de komende periode verder in overleg gaan met het eHealthplatform. We hebben een aantal vragen en bezorgdheden rond de uitbreiding van de matrix en zien een aantal noodzakelijke randvoorwaarden die vervuld moeten zijn."

De drie voorwaarden van Bvas
Bvas meent dat elke uitbreiding van de matrix een wijziging inhoudt van de contractvoorwaarden die patiënten op uitnodiging van hun arts hebben ondertekend. Daartoe moeten zij duidelijk worden geïnformeerd en ze moeten hun toestemming kunnen intrekken bij de beroepsgroepen aan wie zij de toegang tot hun gegevens willen ontzeggen.
Om de patiënt in staat te stellen dit recht uit te oefenen, heeft Bvas een zeer eenvoudige procedure ontwikkeld waarmee de patiënt zijn recht kan uitoefenen om te kiezen met welke beroepsbeoefenaars hij zijn gegevens deelt.

Dr. David Simon: "Bvas is sterk gekant tegen elke uitbreiding van de oorspronkelijke matrix als niet aan de drie bepalingen van deze procedure is voldaan".
Ten eerste "moet het grote publiek worden geïnformeerd over de uitbreiding van de nieuwe lijst van gegevenscategorieën die via de matrix voor elke beroepsgroep toegankelijk zijn. Zij moeten ook de lijst kunnen raadplegen van de beroepsbeoefenaars die toegang hebben of hebben gehad tot hun gegevens, net als de lijst van gegevens waartoe elke beroepsbeoefenaar toegang heeft gehad.
Ten tweede "moet de patiënt onmiddellijk op de hoogte worden gebracht wanneer een beroepsbeoefenaar voor het eerst toegang tot zijn of haar gegevens vraagt.
Ten slotte, "dit is van cruciaal belang", benadrukt Dr. Simon, "als de patiënt al de mogelijkheid heeft om de toegang tot zijn gegevens te verbieden aan een geïdentificeerde beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg (de apotheker zus of of de verpleegkundige zo) zoals nu al het geval is op het portaal mijn gezondheid.be, moet hij de toegang tot zijn gegevens kunnen verbieden aan alle leden van een of meer beroepsgroepen op mijngezondheid.be of via de arts als hij niet in staat is om dit online te doen.
Dr. Simon voegt hieraan toe dat "om te voorkomen dat de beslissing van de patiënt onder druk komt te staan, het verbod dat hij aan bepaalde beroepen zal hebben opgelegd, hem geen enkel voordeel mag ontnemen (terugbetaling van verzorging, geneesmiddelen, enz.)".
SumEHR
Voorts is reeds een reeks acties ter verbetering van de kwaliteit van het SumEHR vastgesteld. Die verbetering wordt momenteel uitgevoerd, om de input (codering) te optimaliseren, maar ook oplossingen te vinden om tweerichtingscommunicatie tussen de patiënt en de auteur van het SumEHR mogelijk te maken, maar ook om oplossingen in te voeren die tweerichtingscommunicatie tussen de patiënt en de auteur van het SumEHR mogelijk maken en de patiënt informeren wanneer zijn SumEHR verandert.
Het ziekenhuis heeft toegang tot alle informatie en de eigen regels van het ziekenhuis bepalen de niveaus van toegang, zowel intern als extern.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.