Uitstel niet-dringende zorg: Riziv past vergoedingsvoorwaarden sommige geneesmiddelen aan

Het Riziv past enkele regels aan van de verzekering voor geneeskundige verzorging om te voorkomen dat de behandeling van en terugbetaling aan de patiënt onderbroken zou worden. De aanpassing vergemakkelijkt ook de naleving van inperkingsmaatregelen Covid-19.
Door de Covid-19-crisis zien de ziekenhuizen zich genoodzaakt om niet-dringende raadplegingen en zorg uit te stellen. Met een mogelijke impact op de implementatie van farmaceutische behandelingen en de verlenging van de machtigingen voor de vergoedbaarheid van bepaalde geneesmiddelen, producten of farmaverstrekkingen.

Vandaar de aanpassing van de regels die de naleving bovendien ook wat makkelijker maakt.

Machtigingen voor vergoedbaarheid

Dankzij de CIVARS-toepassing in e-Health kunnen artsen aanvragen tot verlenging van machtigingen indienen vanop afstand (dus zonder fysieke raadpleging door een patiënt). Het Riziv vraagt u om de aanvragen zo veel mogelijk op die manier in te dienen. Dat om te voorkomen dat behandelingen of terugbetalingen onderbroken worden voor patiënten die de verlenging van hun machtiging(en) niet tijdig kunnen verkrijgen omdat hun raadpleging geannuleerd of uitgesteld is.

Als het voor u niet mogelijk is om verlenging te vragen van een machtiging die zal vervallen, is er een uitzonderlijke oplossing voorzien:

Geldig tot minstens 31 mei
Voor elke machtiging waarvan de einddatum van de geldigheidsperiode later is dan 13 maart 2020, verschuift die datum tot minimum 31 mei 2020. Dat geldt voor de machtigingen voor vergoedbaarheid die een patiënt heeft gekregen van een adviserend arts van het ziekenfonds, voor een farmaceutische verstrekking, product (bv. medische voeding, magistrale bereiding, enz.) of specialiteit.

  • Bijzondere gevallen
    Voor de machtigingen type ‘e’, zullen de bepalingen van artikel 110 – 9e alinea van het K.B. van 01.02.2018 niet van toepassing zijn tijdens de COVID-19-crisis. Er zullen wel controles zijn om na te gaan of de hoeveelheden die terugbetaald werden tijdens de periode van verlenging van de geldigheid van de machtiging evenredig zijn met de duur van de verlenging.
  • Voor de machtigingen die een bepaald aantal verpakkingen per patiënt voorzien, vermeerdert de verlenging van de geldigheidsduur van de machtiging het aantal vergoedbare verpakkingen niet.

Zuurstoftherapie
Voor zuurstof en de oxyconcentrators zal de lopende machtiging minstens tot en met 31 mei 2020 geldig blijven en de terugbetaling van maximaal 6 periodes van 1 maand mogelijk maken. Op die manier kan de overgang naar langdurige zuurstoftherapie uitgesteld worden naar een latere datum.

Oftalmologie: intravitreale injecties Eylea et Lucentis
Publieke officina’s zullen de specialiteiten Eylea® en Lucentis® minstens tot en met 31 mei 2020 kunnen afleveren, zodat de toediening ervan mogelijk is in een praktijkruimte (bij een oftalmoloog of in een privé-centrum) die de optimale aseptische omstandigheden garandeert overeenkomstig de richtlijnen van het FAGG.

Erytrocytenconcentraten: mogelijke alternatieven om transfusies te voorkomen
Minstens tot en met 31 mei 2020 zullen, in het geval van een tekort aan erytrocytenconcentraten, de specialiteiten op basis van IV-ijzer en erytropoëtines terugbetaald zijn, op voorwaarde dat ze bedoeld zijn ter correctie van bepaalde bloedarmoedes om zo te voorkomen dat transfusies nodig zijn.

Multidisciplinair overleg mogelijk via elektronische weg

> Lees in dat verband: Moc uitzonderlijk mogelijk via video

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.