Huisartsen willen dikkere vinger in de pap bij uitrol eHealth

Onder de titel: "Informatisering van de zorg: welke weg kiezen? Dwang of samenwerking?" eisen de huisartsenvertegenwoordigers van Domus Medica, Kartel (GBO/Modes/ASGB), FAMGB-FBHAV (Brusselse kring) en de Waalse kringen meer zeggenschap bij de uitrol van eHealth. Nieuwe initiatieven kunnen niet unilateraal uitgerold worden en er moeten meer testfasen ingelast worden.

Informatisering en digitale communicatie zijn vandaag niet meer weg te denken. Ook in de zorg heeft dit heel wat meerwaarde gecreëerd, geven de partners toe die meer zeggenschap eisen: "De overheid heeft de uitrol van deze systemen op verschillende manieren gestimuleerd en ondersteund."

De overgang naar elektronische medische zorg heeft echter ook heel wat nieuwe stress meegebracht voor de zorgverleners. De huisarts is in de concrete uitoefening van zijn job zeer sterk afhankelijk geworden van externe partners: voor zijn medisch ‘cloud’ dossier, de facturatie via derde betaler en de communicatie met ziekenhuizen en verzekeringsorganisaties, stippen ze aan.

Veel te krakkemikkig

Geen enkel systeem functioneert foutloos maar de uitval van allerhande eHealthdiensten gebeurt nog veel te frequent. Huisartsen wensen een goed en evenwaardig overleg tussen gebruikers en de overheid in een sereen klimaat. Dit is een basisvoorwaarde om deze transitie succesvol te maken.

"Dit veronderstelt een kader met duidelijke doelstellingen, meerwaarde voor alle partijen en een permanente evaluatie. Nieuwe initiatieven kunnen niet unilateraal uitgerold worden maar enkel na voorafgaand overleg en testen met de eindgebruikers. Huisartsen van heel België dringen erop aan dat alleen onder deze voorwaarden verplichtingen opgelegd kunnen worden", klinkt het tot slot.

> Zie ook: nieuwe voorschriftmodellen: kroniek van een gemiste start

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.